RMP dla biznesu

W oparciu o metodologię RMP stworzyliśmy dla nowoczesnych menedżerów unikalny program rozwojowy Zarządzania przez Indywidualizację. Pomaga on zdobyć niezbędne kwalifikacje, które pomogą skutecznie zarządzać zespołem.

Wybierz warsztat, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

I. Warsztat dla menedżerów

Dla kogo?

Jeżeli jesteś menedżerem, członkiem zarządu, pracownikiem średniego i wyższego szczebla, który zarządza pracownikami i zespołami, to warsztat dla menedżerów jest  dla Ciebie. Jest to warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich, dla tych, którzy od lat zarządzają ludźmi, jak i tych, którzy dopiero startują jako menedżerowie.

Rekomendujemy go, gdy konieczne są szybkie efekty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zespół jest trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych pokoleń. Ale także wtedy, gdy menedżer zarządza zgranym już zespołem i chce stworzyć jeszcze bardziej motywujące środowisko pracy.

Rozwiązanie

Dzięki RMP możliwe jest indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji. Narzędzie pozwala precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracowników, ich talenty oraz wartości. Ponadto menedżer może lepiej poznać samego siebie, swój styl zarządzania oraz określić potencjał do rozwoju. Dopiero w kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów, które będą zgodne z owymi wartościami (wewnętrznymi motywatorami).

Dlaczego stworzyliśmy ten warsztat?

Stawianie celów według metody SMART już nie wystarcza. Muszą one być przede wszystkim zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników. Tylko wtedy mogą pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania w realizację celów. RMP daje menedżerowi te możliwości, bo pozwala tak formułować zadania, by odpowiadały dokładnie na ich potrzeby.

Dzięki RMP możesz poznać i zaspokoić indywidualne motywatory pracowników, a przez to pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania. Wyłącznie wtedy wykonywana przez nich praca będzie przychodzić im z łatwością i sprawiać więcej radości. W tych warunkach pracownicy stają się w pełni efektywni i wykorzystują swój pełny potencjał.

W trakcie warsztatu

 • Dowiesz się, jak tworzyć motywujące środowisko pracy dla każdego pracownika i całego zespołu.
 • Dowiesz się, jak prowadzić spotkania z pracownikami i zespołami.
 • Jak prowadzić rozmowy roczne i podsumowujące.
 • Jak udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku.
 • Jakie są najskuteczniejsze sposoby i metody samorozwoju i automotywacji dopasowane do indywidualnych wartości i talentów pracownika i menedżera.
 • Dowiesz się, jak zaangażować każdego pracownika, jak ustalać mu motywującego go cele i jak dawać feedback.
 • Podniesiesz skuteczność wydawanych poleceń, dopasowując sposób i treść komunikacji do potrzeb pracownika.
 • Poznasz najnowsze metody zarządzania pracownikami w oparciu o ich indywidualne potrzeby.
 • Poznasz i zaczniesz świadomie wykorzystywać swój unikalny styl zarządzania do podniesienia skuteczności swojej i zespołu.
 • Zaczniesz korzystać z innowacyjnych i skutecznych narzędzi do zarządzania zespołem.
 • Dowiesz się, jak indywidualnie angażować pracowników, wyznaczać im cele i udzielać feedbacku.
 • Nauczysz się, jak wydawać polecenia dopasowane treścią i sposobem komunikacji do dowolnego pracownika.

Jak przebiega warsztat?

 • Profilowanie motywacyjne każdego uczestnika warsztatów.

Jeśli chcesz osiągać lepsze wyniki jako menedżer, poznanie głębszych motywacji pracowników jest konieczne. Punktem wyjścia są profile motywacyjne RMP. Dlatego każdy uczestnik warsztatu wykonuje profilowanie RMP, a podczas indywidualnej sesji feedbackowej omawiany jest z nim jego profil RMP.

 • Warsztaty

3 moduły, każdy o innym punkcie ciężkości, prowadzone są online lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Menedżerowie to na ogół bardzo zajęci ludzie, trudno zgrać ich kalendarze, dlatego szkolenie w zależności od Twoich potrzeb i możliwości prowadzone są online lub stacjonarnie.

Treść warsztatów

Moduł 1: Ja i moja motywacja

 • Potrzeby – klucz do zrozumienia zachowań swoich i innych
 • Skuteczna komunikacja i dlaczego otaczają mnie idioci?
 • Zarządzanie przez Indywidualizację – jako rozwój dotychczas stosowanych stylów zarządzania
 • Automotywacja i samorozwój menedżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą

Moduł 2: Indywidualne zarządzanie pracownikiem

 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika
 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z pracownikami z uwzględnieniem ich wewnętrznych potrzeb
 • Jak prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak prowadzić rozmowy roczne z pracownikami
 • Jak indywidualnie udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku

Moduł 3: Indywidualne zarządzanie zespołem

 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z zespołem w zgodzie z jego potrzebami
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami
 • Jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników

II. Warsztat dla zespołu

Dla kogo?

Menedżerze, jeżeli:

 • Twój zespół jest nieefektywny
 • Panuje w nim zła atmosfera
 • Brakuje tolerancji dla odmienności innych pracowników
 • Pracownicy nie współpracują ze sobą

to zapraszamy Cię na warsztat, na którym podniesiemy jakość współpracy w Twoim zespole dzięki najbardziej wiarygodnemu i skutecznemu narzędziu do zarządzania pracownikami. Dzięki temu Twój zespół wkrótce stanie się czymś więcej niż grupą pracowników, a Ty uzyskasz ten efekt bez poświęcania im mnóstwa dodatkowego czasu i uwagi. Zarządzanie takim zespołem to dla menedżera duża przyjemność.

Co zyskujesz?

 • Przydzielanie i delegowanie zadań stanie się proste.
 • Spadnie liczba konfliktów w Twoim zespole.
 • Członkowie zespołu zaczną się lepiej rozumieć i dogadywać.
 • Łatwiej osiągniesz synergię pomiędzy pracownikami.
 • Pracownicy zaczną działać z większą motywacją i zaangażowanie, co przełoży się na wyniki.
 • Odkryjesz potencjał i talenty poszczególnych pracowników.
 • Gdy obejmiesz nowy zespół, poznasz dogłębnie potrzeby, wartości, mocne strony każdego z członków zespołu, zanim ich poznasz.

Dlaczego stworzyliśmy ten warsztat

Jak stworzyć efektywny, dobrze komunikujący się, zaangażowany zespół pomimo różnic osobowościowych? Jak zarządzać tą różnorodnością? To jedno z największych wyzwań współczesnych menedżerów. Profilowanie motywacyjne RMP pozwala stworzyć mapę potrzeb poszczególnych członków zespołu, pokazując, co ich łączy, a co dzieli. Dla menedżera taka wiedza fundament budowania komunikacji opartej na potrzebach wspólnych. RMP pomaga dostrzec tę różnorodność, opisać ją, zrozumieć korzyści, jakie z niej wynikają dla menedżera, całego zespołu i wykorzystać je w praktyce.

Jak przebiega warsztat

 • Profilowanie motywacyjne każdego uczestnika warsztatów

Każdy uczestnik wykonuje profilowanie RMP, a podczas indywidualnej sesji feedbackowej omawiany jest z nim jego profil RMP.

 • Warsztaty

3 moduły, każdy o innym punkcie ciężkości, prowadzone są online lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Treść warsztatów

Moduł 1: Ja i moja motywacja

 • Potrzeby – klucz do zrozumienia zachowań swoich i innych
 • Skuteczna komunikacja i dlaczego otaczają mnie idioci?
 • Automotywacja i samorozwój: jak zarządzać w zgodzie ze sobą

Moduł 2: My jako zespół

 • Czym jest Zarządzanie przez Indywidualizację?
 • Co nas łączy, co nas dzieli? Analiza zespołowego profilu
 • Wypracowanie „Instrukcji obsługi zespołu”
 • Wypracowanie indywidualnego sposobu komunikacji w zespole
 • Konflikty i tolerancja

III. Akademia Menedżera

Dla kogo?

Program dla doświadczonych menedżerów i specjalistów przygotowujących się do awansu na kierownicze stanowisko. Uczymy niezbędnych kompetencji do pełnienia swojej roli, dzieląc się autorską metodą Zarządzania przez Indywidualizację. 

Co zyskujesz?

W Akademii budujemy profil nowoczesnego menedżera. Świadomego i gotowego na współczesne wyzwania. Przyglądamy się wybitnym praktykom zarządzania, inspirujemy się, porzucamy mity i stereotypy. Wszystko po to, aby menedżer określił swój indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem). Poznał, co najmocniej wspiera go w roli menedżera (to nowoczesne spojrzenie na raport kompetencji menedżerskich). Świadomie decydował jakie swoje zasoby chce uruchomić oraz jakie talenty rozwijać. Koncentrujemy się na najważniejszych dla menedżera umiejętnościach, które przyniosą największe korzyści.

 • W pełni odkryjesz swoje zasoby kompetencji menedżerskich i maksymalnie skuteczny indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem).
 • Zaczniesz stosować w praktyce nowoczesne i efektywne narzędzia pracy menedżera do budowania zespołów, zarządzania zespołami i utrzymywania wysokiego poziomu efektywności pracowników.
 • Nauczysz się rozwijać swoje mocne strony oraz pracować nad blokującymi cechami w innowacyjny sposób zgodny z twoją osobowością – sięgniesz do usług rozwojowych i rozwoju kompetencji w sposób unikalny i potwierdzony w badaniach naukowych.
 • Wzrośnie świadomość twoich wewnętrznych motywacji i głębokich talentów, co spowoduje wzrost twoich uniwersalnych kompetencji menedżerskich, poprawią się również niezwykle ważne dla menedżera kompetencje miękkie.
 • Otwarty charakter programu i uczestnicy z różnych branż rynku pracy to doskonałe źródło best practice i kreatywnych rozwiązań, które wykorzystasz w swojej dalszej działalności (nie tylko w obszarze zarządzania).
 • Otrzymasz nasze pełne wsparcie merytoryczne w trakcie programu oraz po jego zakończeniu w ramach cyklicznych konsultacji dla rozwijającej się społeczności osób zarządzających i właścicieli firm.
 • Zdobytą wiedzę wykorzystasz nie tylko do poprawy jakości życia zawodowego, ale z powodzeniem wzbogacisz również swoje życie prywatne – to również zapewni Akademia Menedżera uczestnikom.
 • Wiesz, jak obserwując zachowania pracowników, wypowiedzi, reakcje wspierać ich w realizacji wspólnego celu w najbardziej efektywny sposób.
 • Wiesz, jak dopasować zadania do poszczególnych osób, aby chciało im się chcieć.
 • Umiesz wyzwolić w ludziach pozytywną reakcję i chęć do działania.
 • Wiesz, jak doceniać, korygować działania, motywować ludzi i czerpać korzyści z regularnych spotkań.
 • Wiesz, jak skutecznie wyznaczać i rozliczać realizację celów z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych potrzebach pracowników.
 • Zyskujesz konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole – audyt metodą Chcieć-Móc- Potrafić (CMP) oraz zbudować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi – Reiss Motivation ProfileⓇ (RMP).

Umiejętność komunikacji i efektywność działania jest szczególnie ważna u osób w roli menedżera, które odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami. To, co robimy w Akademii, znacząco wykracza poza koncentrowanie się na istotnych dla menedżera umiejętnościach miękkich.

Dlaczego stworzyliśmy Akademię Menedżera?

Zauważyliśmy, że współczesnym menedżerom brakuje narzędzi do zarządzania ludźmi i zespołami w szybko zmieniających się warunkach biznesowych, wchodzeniu na rynek nowych, coraz młodszych pokoleń, pracy zdalnej i dużej różnorodności. Przez to wielu menedżerom brakuje kompetencji w obszarze skutecznego zarządzania ludźmi, projektami, sprzedażą, czy całym przedsiębiorstwem, co skutkuje spadkiem motywacji do zarządzania, a także dużą rotacją personelu, konfliktami, brakiem zaangażowania.

Z tego powodu potrzebne było coś więcej niż uniwersalne działania z obszaru szkoleń menedżerskich, czy akademii menedżera sprzedaży. Trzeba było stworzyć coś, co nie istniało w dotychczasowej bazie usług rozwojowych.

Dlatego stworzyliśmy Akademię Menedżerów, w której menedżerowie mogą uzupełnić i rozwinąć kompetencje zarządcze i uczymy jak wykorzystywać je w praktyce, by były jak najbardziej praktyczne i pomagały im w codziennej pracy, miały realny wpływ na efektywność i skuteczność. Nowoczesne narzędzia do pracy w zmieniających się warunkach.

Akademia Menedżera to nowe podejście do usług rozwojowych i unikalne rozumienie rynku pracy. Ta wiedza wykraczająca daleko poza standardowe szkolenia menedżerskie obejmujące styl zarządzania zespołem, zarządzania zasobami, czy tego, czego może nauczyć akademia menedżera sprzedaży czy menedżera biznesu.

Jak przebiega warsztat?

 • Profilowanie motywacyjne dla wszystkich uczestników w ramach Akademii Menedżera MBI (Management by Individualization)
 • Warsztaty (6 modułów online, każdy po 3 godziny)
 • Konsultacje pomiędzy modułami
 • Praktyczne ćwiczenia i zadania do wykonania pomiędzy modułami
 • Certyfikacja na zakończenie programu Akademii Menedżera MBI
 • Po zakończeniu programu konsultacje w ramach społeczności osób zarządzających

Ponadto: 3 tryby realizacji programu Akademii Menedżera MBI: regularny, weekendowy, wakacyjny

Treść warsztatów

 • Poznasz nowatorskie podejście – Zarządzanie przez Indywidualizację (Management by Individualization).
 • Dowiesz się, jak zarządzać w zgodzie ze sobą oraz rozwijać swoje mocne strony i kompetencje menedżerskie.
 • Poznasz sposób na szybkie zdiagnozowanie sytuacji w firmie według modelu Chcieć – Móc – Potrafić (CMP).
 • Dowiesz się, jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników.
 • Dowiesz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami.
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami pracowników.
 • Jak dawać informacje zwrotne.
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe i korygujące niepożądane działania.
 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika, członków zespołu i zespołu.
 • Jak prowadzić cykliczne rozmowy z zespołem, aby każdy widział korzyść dla siebie.
 • Jak zbudować zmotywowany zespół, który ma potencjał do realizowania celów firmy.
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi menedżerami.

Otrzymujesz od nas rekomendacje do indywidualnego rozwoju, co pozwala Ci wybrać optymalną dla niego formę kontynuacji usług rozwojowych w sytuacji, kiedy będzie tego potrzebował.

Formuła programu zawiera certyfikację. To etap projektu akademia, który pozwala menedżerowi zorientować się na ile jest gotowy, aby wykorzystać wiedzę w obszarze kompetencji menedżerskich z programu w praktyce, czyli bez naszego dalszego wsparcia.

Co dalej?

Program można kontynuować na kilku różnych poziomach, dążąc do jeszcze lepszego rozwoju kompetencji charakterystycznych dla stanowiska kierowniczego i przekładających się na efektywne zarządzanie (np. indywidualne sesje menedżerskie, rozwój sprzedaży dla menedżera sprzedaży, dedykowane szkolenia menedżerskie) oraz dołączyć do społeczności osób zarządzających i właścicieli firm, dla której prowadzimy cykliczne konsultacje.

Zespół

Małgorzata Burkat

Małgorzata Burkat

Business Channel Manager
RMP Instructor

Grzegorz Boguszewski

Project Manager
RMP Master

Monika Goszczyńska

Office Manager
RMP Master

Kamila Mazurek RMP Master

Kamila Mazurek

Marketing Manager
RMP Master

Konsultanci i trenerzy