7 Zasad Psychologii Motywacyjnej Według Reiss’a

Człowiek rozkwita w związkach, pracy i sytuacjach rodzinnych, które wspomagają jego najważniejsze wartości i zaspokajają jego najistotniejsze wewnętrzne potrzeby. Oto 7 zasad psychologii motywacyjnej według profesora Stevena Reiss’a, autora książki „Co Cię Motywuje?”. To zupełnie nowe spojrzenie na temat psychologicznych podstaw ludzkiej motywacji.

1. Zasada uniwersalnych celów (wewnętrznych potrzeb)

Istnieją cele wspólne dla wszystkich ludzi i głęboko zakorzenione w naturze człowieka. Do takich celów należą np: potrzeby ciekawości, statusu i porządku. Stworzony przez prof. Stevena Reiss’a kwestionariusz 16 podstawowych wewnętrznych potrzeb – motywatorów – to pierwsza zweryfikowana naukowo taksonomia uniwersalnych celów.

2. Zasada wewnętrznej motywacji

Motywacja kierująca ludzi ku uniwersalnym celom to wewnętrzna motywacja albo podstawowa wewnętrzna potrzeba. Motywacja rodzi się wewnątrz człowieka i jest powiązana z uniwersalnymi celami – podstawowymi wewnętrznymi potrzebami.

Nie ma czegoś takiego jak motywacja pochodząca z zewnątrz. To co niektórzy nazywają motywacją zewnętrzną, stanowi wewnętrzną potrzebę statusu.

3. Zasada indywidualności

Na wewnętrzna motywację, czyli podstawową wewnętrzną potrzebę, składają się: obiekt potrzeby i stopień jej nasilenia. Wszyscy podlegamy tym samym motywatorom, kierują nami te same wartości, na przykład potrzeba zrozumienia (ciekawości), autonomii (niezależności), czy lojalności wobec zasad (honoru) – ale dotyczą nas w różnym stopniu.

Każdy człowiek jest motywowany przez 16 wewnętrznych potrzeb, ale priorytety każdego człowieka są różne.

4. Zasada dopasowania związku

Ludzie są skłonni do realizowania w związkach najważniejszych dla siebie wartości, czyli swojej hierarchii 16 podstawowych wewnętrznych potrzeb. Pary o podobnych potrzebach wyznają podobne wartości i są ze sobą zżyte. Pary, w których partnerzy mają różne potrzeby, zwykle kierują się przeciwnymi wartościami i są skłonne do konfliktów.

5. Zasada dużych wewnętrznych potrzeb

Duże wewnętrzne potrzeby powodują, że interesujemy się wieloma źródłami, dzięki którym możemy zaspokoić te potrzeby. Osoby o wilczym apetycie szukają różnorodnego pożywienia, a ludzie pełni ciekawości chcą zdobywać wiedzę w wielu dziedzinach.

6. Zasada zapobiegania

Lepiej od razu poślubić właściwą osobę, niż później szukać terapeuty, który będzie uczył jak dogadywać się z partnerem. Człowiek rozkwita w związkach, pracy i sytuacjach rodzinnych, które wspomagają jego najważniejsze wartości i zaspokajają jego najistotniejsze wewnętrzne potrzeby.

7. Zasada zmiany

Zmiana postępowania czy poprawa relacji powinna opierać się na podstawowej wewnętrznej potrzebie, która jest „większym motywem”, czyli jest silniejsza od potrzeby powodującej aktualne zachowanie, które ma zostać skorygowane. Wskazanie takich większych motywatorów istotnych dla danej osoby bywa trudne, dlatego praca terapeuty czy coacha to wyzwanie.

Więcej o nowej psychologii motywacji przeczytasz w książce „Co Cię motywuje?”. Książka skierowana jest do każdego psychologa, coach’a i trenera mentalnego, oraz wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat psychologicznych podstaw ludzkiej motywacji.