Ambitny, spokojny, wieczny optymista – co mówi o mnie mój temperament?

Choleryk, flegmatyk, sangwinik i melancholik – te terminy na stałe zadomowiły się w mowie potocznej i świadomości społecznej. W jaki sposób typologia zaproponowana przez Hipokratesa i Galena wiąże się z naszą pracą?  Który z temperamentów pasuje właśnie do Ciebie?

Choleryk, flegmatyk, sangwinik i melancholik – skąd pochodzą

W V wieku p.n.e. Hipokrates zauważył, że ludzie charakteryzują się różnymi cechami i wraz z nazwami zaproponowanymi przez Galena stanowią podstawę klasyfikacji różnych rodzajów temperamentów. W XIX wieku na popularności zyskała typologia niemieckiego psychiatry Ernesta Kretschmera, który cechy temperamentu wiązał ściśle z budową ciała. Przez pewien czas psychologowie unikali pojęcia temperamentu, ponieważ teoria Kretschmera ściśle wiązała się z podstawą naukową dla ideologii faszystowskiej i pomogła ukształtować charakterystykę Niemca jako nadczłowieka. Po wojnie starano się na nowo odczarować proponowaną teorię, co przez szereg badań doprowadziło do ukształtowania regulacyjnej teorii temperamentu. 

Temperament a osobowość

Mimo że często te dwa pojęcia są używane zamiennie temperament znacznie różni się od pojęcia samej osobowości. Z temperamentem się rodzimy i jest on jedną z cech składowych osobowości. Temperament jest względnie stały i możemy znaleźć go zarówno u ludzi jak i zwierząt. Natomiast cechy osobowości kształtują się w wyniku interakcji środowiska z cechami temperamentu. Według badań prowadzonych na Uniwersytecie w Bielefeld wynika, że cechy temperamentu w ok. 40% są zdeterminowane genetycznie, a w 50-60% środowiskowo. Pod wpływem doświadczenia zmieniać się też może ekspresja genów – jedne są uaktywniane inne zaś tłumione. Temperament jest więc względnie stały, ale jego ekspresja w ciągu życia się zmienia. Oznacza to, że te same cechy temperamentalne będą inaczej wyrażane o osoby w wieku 10 lat, a inaczej w wieku 70 lat. W czasie dojrzewania ważną rolę zaczynają grać inne czynniki takie jak postawy, wartości, cechy osobowościowe oraz narracje, które kształtują indywidualność i niepowtarzalną osobowość.

Choleryk, flegmatyk, sangwinik i melancholik – kim są?

Każdy człowiek jest wyjątkowy i w pewien sposób unikatowy. Mimo to istnieją pewne grupy, do których możemy być przypisywani, co nie ma nic wspólnego z niezaprzeczalną indywidualnością. Należymy jednak do pewnych grup, które łączą np. wspólne wartości, albo cele. 

Cholerycy  to ludzie energiczni, niecierpliwi, ponad wszystko potrzebujący działać. Są często niecierpliwi i impulsywni. Choleryk to osoba, która często oddaje się swoim pasjom, przez które jest całkowicie pochłonięta. Przez wzgląd na ich impulsywność często denerwuje ich przestój i powolne działania. Cholerycy są często bardzo zaangażowani w to, co robią. Mówią głośno, emocje wyrażają ciałem, dużo gestykulując. Orientacja na cel i bezkompromisowość sprawiają, że odnajdują się jako kierownicy, dyrektorzy czy handlowcy. Mogą działać również w branży reklamowej czy dziennikarskiej. 

Cholerycy mierząc swoje potrzeby narzędziem RMP mogą osiągać niskie wartości motywatora Uznanie oraz Spokój oraz wysokie wartości motywatora Władza.

Flegmatycy to osoby, które dużo analizują i przed podjęciem decyzji wolą wszystko dokładnie przemyśleć. Cechują się często dokładnością, skrupulatnością i zdolnością wnikliwej obserwacji. Ich dobrą stroną jest wyrozumiałość i cierpliwość oraz elastyczność – doskonale potrafią dopasować się do innych. Flegmatycy nie lubią nagłych zmian w życiu, odpowiada im rutyna i porządek. Osoby flegmatyczne będą doskonałymi pracownikami administracji, urzędnikami czy mediatorami. 

Osoby flegmatyczne, diagnozujące swoją motywację narzędziem RMP mogą uzyskać następującą konfigurację motywatorów: wysokie natężenie motywatorów Porządek, Ciekawość i Spokój.

Sangwinicy to osoby, które również lubią działać i często napędzają je odczuwane przez nich emocje. Są pogodni i towarzyscy, często się uśmiechają, przez co budzą powszechną sympatię. Sangwinicy znani są ze swojej kreatywności i działają, kiedy coś ich zainteresuje. Nie boją się odważnych pomysłów i wyzwań. Sangwinicy będą doskonałymi nauczycielami, handlowcami, aktorami lub trenerami. 

Sangwinicy mierzący swoją motywację narzędziem RMP mogą osiągać wysokie wartości Kontaktów Społecznych, niską Niezależność, Uznanie i Spokój. 

Melancholicy często żyją we własnym świecie, są samotnikami, jednocześnie bardzo wrażliwymi na drugiego człowieka i jego emocje. Są to osoby bardzo empatyczne i angażują się w problemy innych. Ważne są dla nich problemy społeczne i pomoc innym, chociaż nie lubią pracować w grupie i wolą polegać na sobie. Melancholików cechuje skrytość i dokładność, będą więc dobrymi analitykami, pisarzami czy redaktorami. 

Melancholicy mierzący swoje potrzeby za pomocą narzędzia RMP mogą spotkać się z następującą konfiguracją potrzeb: wysokie natężenie motywatora Idealizm, Niezależność oraz Porządek.

Autor: Ewa Jochheim