Tu jesteśmy
Zapraszamy na rozmowę przy dobrej kawie

Nasze biuro

ul. Alfreda Nobla 9 lok.7
03-930 Warszawa
+48 22 299 26 70
Porozmawiajmy
Napisz do nas mejla
rmp@reissprofile.pl
Lub wypełnij formularz

RMP Pro® Case Study
Jaguar Land Rover

W salonach Jaguar Land Rover w Polsce przeprowadzony został program rozwojowy mający na celu poprawę jakości obsługi Klienta. Adresowany był przede wszystkim do kierowników sprzedaży i oparty o indywidualne profilowanie motywacyjne Reiss Motivation Profile

Klient: BRITISH AUTOMOTIVE POLSKA
Miejsce: CAŁA POLSKA
Czas realizacji: 9 miesięcy

Jaguar Land Rover Ltd – brytyjska międzynarodowa firma samochodowa z siedzibą w Whitney, Coventry w Wielkiej Brytanii. Pierwszy Jaguar został wyprodukowany w 1935 roku, a Land Rover zadebiutował na pokazie Amsterdam Motor Shows w 1948 roku. W 2013 roku nastąpiło połączenie marek i od tego czasu Jaguar Land Rover oficjalnie stanowią jedną organizację.

Czego oczekiwał klient?

“Celem ostatecznym było podniesienie satysfakcji klienta na miarę jego wyobrażeń o markach Premium. Chcieliśmy to zrobić głównie poprzez wzmocnienie pozycji kierownika sprzedaży jako szefa działu i podniesienie jego kompetencji menedżerskich, dzięki którym możliwy jest rozwój i utrwalanie umiejętności sprzedażowych przedstawicieli handlowych. Program był obowiązkowy dla zespołów handlowych w całej sieci dealerskiej Jaguar Land Rover bez wyjątku”

Marcin Okrój - zdjęcie
Marcin Okrój
dyrektor rozwoju sieci dealerskiej
Jaguar Land Rover

“Chcieliśmy stworzyć program rozwojowo-szkoleniowy, który w maksymalnym stopniu opierałby się na podejściu praktycznym. Mieliśmy złe doświadczenia z tradycyjnymi szkoleniami, kiedy po powrocie pracowników na swoje stanowiska materiał nie był wdrażany w życie. Nie było postępów. Po wnikliwej analizie doszliśmy do wniosku, że dzieje się tak z powodu niewłaściwie realizowanej roli kierownika sprzedaży, który w większości przypadków koncentrował się na samej sprzedaży, a nie na zarządzaniu nią”

Jakub Busk - zdjęcie
Jakub Busk
menedżer ds. szkoleń
Jaguar Land Rover

Wybór narzędzi i działań

Formuła programu RMP PRO zakładała nacisk na zajęcia praktyczne w miejscu pracy, bezpośrednio u Dealera, tzw. Training on the Job.

Jednocześnie warsztaty rozwojowe zostały skrócene do minimum, świadomie zrezygnowano ze szkoleń. I to był w firmie Jaguar Land Rover argument za wyborem procesu rozwojowego RMP Pro®.

Głównym beneficjentem programu oraz osobą kluczową odpowiedzialną za jego powodzenie stał się Kierownik sprzedaży – celem pośrednim było zbudowanie silniejszej niż dotychczas roli i pozycji kierownika sprzedaży.

Zaangażowano wszystkie szczeble zarządzania, tak aby możliwe było wprowadzanie stałych zmian.

Wprowadzono liczne narzędzia wspierające sprzedawców.

Jako pomiar efektu służyły badania tajemniczego Klienta (KPI w tym programie), które były przeprowadzane jeszcze przed wdrożeniem programu oraz są nadal przeprowadzane do dnia dzisiejszego

Profilowanie RMP i indywidualne podejście do każdego zespołu i każdego uczestnika programu, indywidualna analiza potencjału i rozwój talentów.

Dzięki RMP każdy Kierownik otrzymał instrukcję obsługi swoich pracowników. Podczas Trainingu on the Job uczył się jak indywidualnie zarządzać nimi, wzbudzać ich zaangażowanie, dobierać cele i komunikować.

‚‚ RMP to mocne narzędzie profilowania, które umiejętnie wykorzystane przez menedżera pozwala na uleczenie lub poprawienie wielu aspektów współpracy wewnątrz organizacji: poczynając od komunikacji przez dobór odpowiednich osób do zespołów, personalizację programu rozwojowo-szkoleniowego, kończąc na narzędziu pomocnym w procesie rekrutacji ‚‚

Jakub Busk - zdjęcie
Jakub Busk
menedżer ds. szkoleń
Jaguar Land Rover

Wdrożyliśmy metodologię RMP oraz indywidualny proces RMP PRO® w firmie, umożliwiający kierownikom indywidualne dotarcie do każdego przedstawiciela handlowego – rozpoznanie jego potrzeb i oczekiwań, a w konsekwencji wiedzę, jak pracować z każdą osobą, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Istotą metody jest określenie czynników wewnętrznej motywacji człowieka. Algorytm RMP pozwala mierzyć natężenie poszczególnych potrzeb u każdego człowieka i sprawdzić, co tak naprawdę kieruje działaniami danej osoby.

Czytaj więcej o RMP

Etapy programu

Program był realizowany ponad 9 miesięcy i podzielony na 3 fazy:

Analiza Status Quo

analiza sytuacji wyjściowej
w każdym zespole i dobór
odpowiednich działań
rozwojowych

Training on the Job:

wdrożenie działań rozwojowych
określonych podczas analizy
status quo, indywidualnie dla
każdego zespołu

Follow Up:

kontynuowanie programu,
po intensywnej fazie
wdrożenia

Program rozpoczął się od zaangażowania najwyższej kadry zarządzającej (właściciele stacji dealerskich i dyrektorzy zarządzający), dla której zorganizowano spotkania o charakterze warsztatowym.

Następnie warsztaty przeprowadzono wśród kierowników handlowych, czyli w grupie docelowej. W programie były także dwa warsztaty dla przedstawicieli handlowych.

Po serii szkoleniowej przyszedł czas na kilka, a nawet kilkanaście wizyt u dealerów i ich indywidualny rozwój.

‚‚ Indywidualizacja projektu polegała na bezpośrednich spotkaniach Masterów RMP w organizacjach dealerskich z kierownikami sprzedaży. Cykliczność programu, a raczej jego kontynuację realizujemy poprzez spotkania prezentujące najlepsze praktyki (Best Practice) i wizyty podtrzymujące w firmach dealerskich ’’

podkreśla Marcin Okrój

Czynniki ryzyka i sukcesu

Czynniki ryzyka

Nasze rozwiązanie

Brak zaangażowania ze strony uczestników
(RMP Pro wymaga ogromnego zaangażowania i jest oparte o pracę indywidualną.
Niezbędne jest skupienie i doskonała
współpraca na linii
Menażder, RMP Master i zespół)

Przekonanie i zaangażowanie osób decyzyjnych ze strony centrali,
ich aktywny udział i wsparcie
we wdrażane zmiany

Niechęć pracowników do profilowania
motywacyjnego RMP

Pokazanie praktycznych korzyści,
dobrowolność udziału oraz przygotowanie
mentalne na kolejne działania

Opracowanie harmonogramu zajęć, który
nie zaburzy funkcjonowania organizacji

Ustalanie terminów z wyprzedzeniem
wraz z uczestnikami programu

Czynniki, które zadecydowały o sukcesie programu, były więc następujące:

  • zaangażowanie i aktywne włączenie najwyższej kadry zarządzającej firmy
  • zastosowanie metodologii RMP Pro – profilowanie motywacyjne i rozwój mocnych stron pracowników
  • indywidualne podejście i uwzględnianie różnych cykli pracy w zespołach
  • Komunikacja wewnętrzna i wyznaczanie celów - spójne z bieżącymi i przewidywanymi potrzebami
  • Training on the Job – praktyczne ćwiczenia w miejscu pracy.

Najważniejsze rezultaty

Poprawa komunikacji wewnątrz zespołów

Uporządkowanie
procesów wewnątrz organizacji

Wzost motywacji
i zaangażowania
do pracy

Lepsze zarządzanie
czasem

Podwyższenie
zadowolenia Klienta
(Net Promotion Score)

Wzrost sprzedaży

Wyraźny wzrost
wyników badania
Tajemniczego Klienta

Dlatego program RMP PRO® będzie w firmie Jaguar Land Rover kontynuowany i rozwijany w kolejnych obszarach organizacji.

Czytaj więcej o RMP

Wyniki sprzedażowe i udział w rynku marki JLR w Polsce

Poniższe zestawienie obrazuje procentowy wzrost sprzedaży (liczba pierwszych rejestracji) marek premium w Polsce 2018 vs 2017. Jak widać Jaguar Land Rover osiągnął zarówno lepszą dynamikę niż cały rynek, ale przede wszystkim stał się liderem w swoim segmencie:

Jaguar

Land Rover

Porsche

Mercedes

Volvo

Infiniti

Audi

Mini

Lexus

BMW

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%

 153,33%

 69,74%

 25,24%

 23,03%

 15,09%

 11,20%

 10,93%

 5,65%

 4,15%

 -2,03%

Feedback

 Bardzo duży nacisk na zajęcia praktyczne w miejscu pracy, indywidualne podejście do każdego z pracowników i zespołów, wartość dodana w postaci profilowania motywacyjnego RMP. Widzimy konkretne, wymierne efekty, których oczekiwaliśmy. Jest to dobra metodologia. Chcemy ją dalej rozwijać 

Marcin Okrój - zdjęcie
Marcin Okrój
dyrektor rozwoju sieci dealerskiej
Jaguar Land Rover

 Pomógł mi poznać potrzeby i osobowość każdego z przedstawicieli. Teraz wiem jak z każdym pracować, wyznaczać cele, komunikować. Nie wyobrażam sobie zakończyć Program RMP po 8 tygodniach 

Adam Komorowski - zdjęcie
Adam Komorowski
kierownik sprzedaży

 Dzisiaj więcej słucham i daje więcej swobody w działaniu. Teraz wiem, że mam świetnie wykwalifikowanych Przedstawicieli, a moi ludzie sami stawiają czoło wyzwaniom 

Marcin Kolasa - zdjęcie
Marcin Kolasa
dyrektor zarządzający
British Automotive Łódź

 Teraz możemy zaoferować klientowi najwyższy standard obsługi. Program wniósł nowa jakość do salonu: obsługi Klientów i pracy w salonie. Będę dbał o to by ciągle pracować nad jakością, teraz wiem jak to zrobić 

Jerzy Dudek - zdjęcie
Jerzy Dudek
kierownik sprzedaży
Car-Master Kraków

 Program RMP ułatwił mi motywowanie. Poznałem potencjał rozwojowy i mocne strony handlowców. Dziś widzę odzwierciedlenie w sprzedaży i pewności siebie 

Dawid Jakubowski - zdjęcie
Dawid Jakubowski
dyrektor handlowy
Karlik Polska

 Umiem lepiej dopasować samochód do potrzeb klienta. Klienci dostają to czego oczekują, a to przekłada się na zrost sprzedaży. 

Wojciech Baranowski - zdjęcie
Wojciech Baranowski
dyrektor handlowy

 Czytanie profilu RMP, dziś już dla mnie nie jest tajemnicą. Potrafię lepiej rozpoznać potrzeby handlowców i wiem jakie czynniki wpływają na ich motywację. Podsumowując rok, widzę jak dużo zrobiliśmy i jak wiele zmieniliśmy. Dziś mogę potwierdzić, że było warto! 

Dawid Jakubowski - zdjęcie
Dawid Jakubowski
dyrektor handlowy
marki Jaguar Land Rover

Jeśli jesteś zainteresowany RMP Pro, chętnie porozmawiamy z Tobą i poznamy powód, dla którego szukasz nowych rozwiązań. Dopiero po analizie Twoich potrzeb przygotujemy wstępny zarys proponowanych działań wraz z ich wyceną - niezobowiązująco dla Ciebie. Alternatywnie zapraszamy na wymianę doświadczeń przy pysznej kawie w naszym biurze na warszawskiej Saskiej Kępie.

Kontakt