Lifelong learning – kiedy całe życie staje się nauką

Lifelong learning jest ideą promującą uczenie się przez całe życie. Dzięki tej koncepcji nie tylko pojedyncze jednostki, ale także całe społeczeństwa i państwa mogą wyjść naprzeciw postępującym zmianom społeczno-ekonomicznym, rozwojowi technologicznemu czy procesowi globalizacji. W jaki sposób lifelong learning wpływa na nasze życie? Jak możemy wspomóc go naszą wewnętrzną motywacją?

Czym jest lifelong learning?

Lifelong learning to proces rozwijania i doskonalenia swoich kwalifikacji przez całe życie. Mimo że sam proces jest w ostatnich latach mocno promowany i bardzo dobrze wpasowuje się w filozofię naszych czasów jego historia sięga czasów starożytnych. Za prekursorów lifelong learningu uznaje się m.in. Sokratesa czy Senekę, którzy formułowali postulaty stałego rozwoju i uczenia się. Konstrukcja teoretyczna ukształtowała się natomiast w latach 60-tych i dzięki zaangażowaniu organizacji, takich jak UNESCO czy Komisja Europejska koncepcja miała szansę się rozwijać i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Warto wspomnieć o 3 wymiarach lifelong learningu sformułowanych przez R.J.Kidda: 

  • kształcenie w pionie, które obejmuje szczeble edukacji formalnej
  • kształcenie w poziomie, które odnosi się do rozwoju zainteresowań dzięki indywidualnej aktywności człowieka, niezależnie od kształcenia pionowego
  • kształcenie w głąb, które wiąże się z jakością rozwoju, motywacji do uczenia się, chęci samokształcenia oraz rozwojowym wykorzystaniem wolnego czasu

Dlaczego nie chcemy się uczyć?

Wielu z nas po zakończeniu formalnej edukacji rzuca dyplom w kąt z radosnym okrzykiem “żegnaj szkoło!”. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego koniec edukacji traktujemy jako wielką ulgę, a nie kontynuację wyzwań i rozwoju? Może wynikać to z wielu traum, których system edukacji wcale nam nie oszczędza. Szkoła kojarzy się często z rygorem, ciągłym ocenianiem, przepytywaniem przy tablicy, nudnym przekazywaniem faktów i nieciekawymi lekturami szkolnymi. Trudno się dziwić, że edukacja w Polsce nie zachęca do kontynuowania przygody z nauką. No właśnie, przygody. Problem polega właśnie na tym, że w przypadku polskiej szkoły to nigdy nie była przygoda. 

Jakie korzyści niesie za sobą lifelong learning?

Lifelong learning prowadzi do zwiększenia kompetencji a co za tym idzie naszej wartości na rynku pracy. Przez duże zmiany gospodarcze i ekonomiczne uczenie się przez całe życie pozwala nam właściwie funkcjonować na rynku pracy i zmieniać branżę nawet po długiej nieobecności. Trzeba również brać pod uwagę, że przez szybki postęp technologiczny za jakiś czas zawody, które teraz wykonujemy przestaną istnieć. Badanie przeprowadzone przez Attention Marketing Research pokazało, że 60% ludzi, którzy dopiero wejdą na rynek pracy do 2025 roku będą wykonywać zawód, który w tym momencie nie istnieje, a 47% obecnych zawodów może zostać zautomatyzowanych w przeciągu jednej lub dwóch dekad. Lifelong learning zwiększa szansę na lepszą pozycję na rynku pracy, pozwala na podniesienie jakości życia i satysfakcji życiowej. Ponadto lifelong learning wspiera aktywoność zawodową w różnym wieku, pozwala na łatwe zdobycie kwalifikacji i zmianę branży.

Jakie motywatory mogą wspierać lifelong learning, a jakie utrudniać?

Poznawanie swojej wewnętrznej motywacji podnosi samoświadomość, a to też jest pewnego rodzaju uczenie się tylko, że w innym zakresie. Samoświadomość pozwala nam uczyć się samego siebie, co również wspiera lifelong learning. Motywatorem najbardziej wspierającym lifelong learning jest Ciekawość, która opisuje potrzebę zdobywania nowej wiedzy. Osoby o wysokim natężeniu tego motywatora będą chętnie się uczyły i szukały nowych okazji do rozwoju. Inne motywatory, takie jak Piękno, Aktywność fizyczna czy Jedzenie w połączeniu z Ciekawością będą nadawały kierunek naszemu rozwojowi.

Autor: Ewa Jochheim