Porozumienie bez przemocy w biznesie. Jak się dogadać, żeby każdy na tym zyskał?

Dzięki słuchaniu możemy znacznie ułatwić naszą pracę z innymi. Porozumienie bez Przemocy (NVC) jest koncepcją, która pozwala odnajdywać potrzeby pracownika, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i dowiedzieć się, w jaki sposób przekazywać konstruktywną informację zwrotną. Jak rozmawiać z pracownikiem i klientem by osiągnąć sytuację wygrany-wygrany? Jak wykorzystać NVC w biznesie?

Czym jest Porozumienie bez Przemocy (NVC)?

NVC to podejście do komunikacji, które stworzył Marshall B. Rosenberg, psycholog, mediator i trener. NVC pozwala spojrzeć na relacje przez pryzmat ludzkich potrzeb, dlatego wspiera zaufanie, szczerość i współpracę w organizacji. Porozumienie bez Przemocy to z jednej strony filozofia z drugiej praktyka i narzędzia, które pozwalajá skupić uwagę na pewnych aspektach komunikatów. Istotnym elementem dialogu są dwie strony, a ich uczucia i potrzeby są równie ważne. Badania pokazują, że dzięki użyciu NVC 100% badanych zadeklarowało wzrost skuteczności u siebie i u innych. Podobnie jeśli chodzi o czas rozwiązywania problemów został on zmniejszony o 67 – 90 %. Co więcej liczba spotkań potrzebnych do rozwiązania problemu zmniejszyła się o 50 – 80 %. 

Jakie fazy składają się na NVC?

1.Empatia 

Empatia jest zdolnością do rozumienia innych ludzi i wczuwania się w ich emocje. W NVC zakłada się, że wszyscy ludzie mają swoje potrzeby, jednak zaspokajanie ich może być różnorodne. Podobnie jak w sytuacji zaspokajania różnych motywatorów w metodzie RMP, NVC również mówi o tym, że ludzie mimo tych samych potrzeb zaspokajają je w inny sposób. Zrozumienie i akceptacja ludzkich potrzeb prowadzi do pokojowych rozwiązań. Dlatego warto otwarto komunikować, aby nasze potrzeby zostały jasno wyrażone i zrozumiane. 

2.Szczere wyrażanie siebie

Zwykle ludzie mają problem z określeniem swoich potrzeb i nazywaniem emocji. Na szczęście jest to umiejętność, której można się nauczyć. W NVC najpierw zastanawiamy się nad emocjami, które się w nas pojawiają, nazywamy je, identyfikujemy. Zastanawiamy się też nad tym dlaczego ta emocja się pojawiła. To jest jedna strona dialogu. Druga strona dotyczy osoby, która wywołuje w nas daną emocję. Ważne, żeby pamiętać, że ta druga strona też ma emocje tak jak my i potrzeby, które pragnie zaspokoić. W metodzie istotne jest też skupienie się na uczuciach i potrzebach zarówno własnych, jak i rozmówcy, ale także użycie specyficznych form posługiwania się językiem, by uniknąć przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy już w pełni świadomi własnych uczuć możemy o nich rozmawiać, a komunikat powinien być wyrażony bez oceny i agresji. 

Jakie korzyści niesie za sobą Porozumienie bez Przemocy?

  • Trwałą poprawę relacji i komunikacji na poziomie organizacji.
  • Polepszenie współpracy między działami, co znajduje odzwierciedlenie w większej efektywności zespołów i zyskach firmy.
  • NVC w biznesie pozwala budować relacje i odnajdywać potrzeby pracownika, na czym zyskują obie strony.
  • NVC pozwala również skutecznie radzić sobie z trudnymi, kłopotliwymi sytuacjami oraz konstruktywnie rozwiązywać konflikty, co pozwala szybciej znaleźć rozwiązanie.
  • Porozumienie bez przemocy jest również drogą do tego, by dowiedzieć się jak dawać skuteczny i wspierający feedback.
  • Jest to również wzbogacenie kompetencji zawodowych i zyskanie nowej perspektywy.
  • NVC pozwala również sprawdzić, jak we właściwy sposób przyjmować odmowę i znajdować rozwiązania, z których obie strony będą zadowolone.
  • Końcową, ale bardzo przyjemną korzyścią jest poprawa atmosfery w miejscu pracy, która często przekłada się na wyższą motywację, większe zaangażowanie i produktywność. 

Z Porozumieniem bez Przemocy łączy się ściśle Reiss Motivation Profile. Oba podejścia skupiają się na świadomości siebie i dostrzeganiu własnych oraz cudzych emocji. Poznając profil motywacyjny naszych pracowników dowiadujemy się jednocześnie, jak dbać o ich potrzeby, jak komunikować by nas zrozumieli, a jednocześnie wiemy, jak mówić o naszych potrzebach, aby zostały one wysłuchane.

Autor: Ewa Jochheim