Mariusz Dobrzycki RMP Master

Mariusz Dobrzycki

RMP Pro® Business Master w RMP Polska
Trener biznesu, Konsultant, Coach, Mentor

Wykształcenie
 • Reiss Profile Master (certyfikat)
 • Coach Strategic Leadership Development Assessment Product Line
 • CoachWise Essentials Program (certyfikat)
 • Roczna Szkoła Inteligencji Emocjonalnej (Certyfikat)
 • Wolverhampton University (Wielka Brytania), Construction Management – stypendium
 • Politechnika Wrocławska, mgr inż. Budownictwa
Doświadczenie w obszarach
 • 17 lat we wspieraniu managerów w rozwoju przywództwa (kadra zarządzająca średniego i wysokiego szczebla)
 • 17 lat w budowaniu skutecznych zespołów pracowniczych
 • 7 lat w zarządzaniu różnymi zespołami
 • 7 lat w zarządzaniu sprzedażą
 • 17 lat w prowadzeniu szkoleń, coachingu, Trainingu on the Job, pracy na mocnych stronach, wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych do analizy osobowości i kompetencji przywódczych
Doświadczenie w branżach
 • 17 lat – branża produkcyjna – rozwój personelu
 • 12 lat – branża samochodowa – sprzedaż i obsługa Klienta
 • 12 lat – branża finansowa – sprzedaż i obsługa Klienta
 • 7 lat – branża budowlana – zarządzanie sprzedażą
Referencje

Internal Coach i Trener w Mando Corporation Poland (2017 – dziś)

Rozwój kompetencji przywódczych kadry menedżerskiej oraz rozwój kompetencji społecznych pozostałych pracowników – budowanie efektywnych zespołów

Coroczne warsztaty w Korei z serii Global Leadership Course dla Top Managementu spółek Mando z Korei, Chin, Indii, USA, Brazylii, Meksyku, Niemiec i Polski

Trener Biznesu, Coach, Konsultant i Mentor w PARDES (2003 – dziś)

Programy rozwojowe oraz szkolenia w zakresie przywództwa, Performance Management, rozwoju osobistego, budowania i zarządzania zespołami, komunikacji i asertywności, efektywności własnej, współpracy i rozwiązywania konfliktów, budowania kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta

Pozyskiwanie, zarządzanie, planowanie i współpraca z kluczowymi klientami, pozyskiwanie i obsługa klientów nowych

Prowadzenie badań kompetencji przywódczych według metodologii LEA360

Realizacja sesji AC/DC

Executive, Business i Life Coaching

Zrealizował ponad 2000 dni szkoleniowych i ponad 1000 godzin coachingu dla ponad 100 przedsiębiorstw

DABLEX, Dyrektor ds. Handlowych w Centrali w Gdańsku (1996-2002)

Budowanie i realizacja strategii sprzedaży, zarządzanie dystrybucją na terytorium Polski poprzez oddziały krajowe, sieć dealerską i oddział w Kaliningradzie. Wprowadzanie na rynek nowych produktów oraz promocja nowej własnej marki

Negocjacje warunków zakupu towarów handlowych z dostawcami krajowymi i zagranicznymi, głównie: Szwecja, Holandia, Niemcy, USA

Rekrutacja i wdrażanie pracowników na stanowiska handlowe, prowadzenie działań rozwojowych z pracownikami

URZĘDOWSKI Stolarstwo, Dyrektor ds. Handlowych (1999-2001)

Budowanie i realizacja strategii sprzedaży

Stworzenie standardów współpracy z odbiorcami hurtowymi, zwieńczone wynegocjowanie i podpisaniem umów dealerskich z ok. 300 przedsiębiorstwami