RMP dla biznesu - Akademia Menedżera

W Akademii budujemy profil nowoczesnego menedżera. Świadomego i gotowego na współczesne wyzwania. Przyglądamy się wybitnym praktykom zarządzania, inspirujemy się, porzucamy mity i stereotypy. Wszystko po to, aby menedżer określił swój indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem). Poznał, co najmocniej wspiera go w roli menedżera (to nowoczesne spojrzenie na raport kompetencji menedżerskich). Świadomie decydował jakie swoje zasoby chce uruchomić oraz jakie talenty rozwijać. Koncentrujemy się na najważniejszych dla menedżera umiejętnościach, które przyniosą największe korzyści.

Dla kogo?

Program dla doświadczonych menedżerów i specjalistów przygotowujących się do awansu na kierownicze stanowisko. Uczymy niezbędnych kompetencji do pełnienia swojej roli, dzieląc się autorską metodą Zarządzania przez Indywidualizację.

Umiejętność komunikacji i efektywność działania jest szczególnie ważna u osób w roli menedżera, które odpowiadają nie tylko za siebie, ale też za relacje ze współpracownikami, klientami i kontrahentami. To, co robimy w Akademii, znacząco wykracza poza koncentrowanie się na istotnych dla menedżera umiejętnościach miękkich.

Co zyskujesz?

 • W pełni odkryjesz swoje zasoby kompetencji menedżerskich i maksymalnie skuteczny indywidualny styl zarządzania (oraz styl zarządzania zespołem).
 • Zaczniesz stosować w praktyce nowoczesne i efektywne narzędzia pracy menedżera do budowania zespołów, zarządzania zespołami i utrzymywania wysokiego poziomu efektywności pracowników.
 • Nauczysz się rozwijać swoje mocne strony oraz pracować nad blokującymi cechami w innowacyjny sposób zgodny z twoją osobowością – sięgniesz do usług rozwojowych i rozwoju kompetencji w sposób unikalny i potwierdzony w badaniach naukowych.
 • Wzrośnie świadomość twoich wewnętrznych motywacji i głębokich talentów, co spowoduje wzrost twoich uniwersalnych kompetencji menedżerskich, poprawią się również niezwykle ważne dla menedżera kompetencje miękkie.
 • Otwarty charakter programu i uczestnicy z różnych branż rynku pracy to doskonałe źródło best practice i kreatywnych rozwiązań, które wykorzystasz w swojej dalszej działalności (nie tylko w obszarze zarządzania).
 • Otrzymasz nasze pełne wsparcie merytoryczne w trakcie programu oraz po jego zakończeniu w ramach cyklicznych konsultacji dla rozwijającej się społeczności osób zarządzających i właścicieli firm.
 • Zdobytą wiedzę wykorzystasz nie tylko do poprawy jakości życia zawodowego, ale z powodzeniem wzbogacisz również swoje życie prywatne – to również zapewni Akademia Menedżera uczestnikom.
 • Wiesz, jak obserwując zachowania pracowników, wypowiedzi, reakcje wspierać ich w realizacji wspólnego celu w najbardziej efektywny sposób.
 • Wiesz, jak dopasować zadania do poszczególnych osób, aby chciało im się chcieć.
 • Umiesz wyzwolić w ludziach pozytywną reakcję i chęć do działania.
 • Wiesz, jak doceniać, korygować działania, motywować ludzi i czerpać korzyści z regularnych spotkań.
 • Wiesz, jak skutecznie wyznaczać i rozliczać realizację celów z wykorzystaniem wiedzy o wewnętrznych potrzebach pracowników.
 • Zyskujesz konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole – audyt metodą Chcieć-Móc- Potrafić (CMP) oraz zbudować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi – Reiss Motivation ProfileⓇ (RMP).

Dlaczego stworzyliśmy Akademię Menedżera?

Zauważyliśmy, że współczesnym menedżerom brakuje narzędzi do zarządzania ludźmi i zespołami w szybko zmieniających się warunkach biznesowych, wchodzeniu na rynek nowych, coraz młodszych pokoleń, pracy zdalnej i dużej różnorodności. Przez to wielu menedżerom brakuje kompetencji w obszarze skutecznego zarządzania ludźmi, projektami, sprzedażą, czy całym przedsiębiorstwem, co skutkuje spadkiem motywacji do zarządzania, a także dużą rotacją personelu, konfliktami, brakiem zaangażowania.

Z tego powodu potrzebne było coś więcej niż uniwersalne działania z obszaru szkoleń menedżerskich, czy akademii menedżera sprzedaży. Trzeba było stworzyć coś, co nie istniało w dotychczasowej bazie usług rozwojowych.

Dlatego stworzyliśmy Akademię Menedżerów, w której menedżerowie mogą uzupełnić i rozwinąć kompetencje zarządcze i uczymy jak wykorzystywać je w praktyce, by były jak najbardziej praktyczne i pomagały im w codziennej pracy, miały realny wpływ na efektywność i skuteczność. Nowoczesne narzędzia do pracy w zmieniających się warunkach.

Akademia Menedżera to nowe podejście do usług rozwojowych i unikalne rozumienie rynku pracy. Ta wiedza wykraczająca daleko poza standardowe szkolenia menedżerskie obejmujące styl zarządzania zespołem, zarządzania zasobami, czy tego, czego może nauczyć akademia menedżera sprzedaży czy menedżera biznesu.

Jak przebiega warsztat?

 • Profilowanie motywacyjne dla wszystkich uczestników w ramach Akademii Menedżera MBI (Management by Individualization)
 • Warsztaty (6 modułów online, każdy po 3 godziny)
 • Konsultacje pomiędzy modułami
 • Praktyczne ćwiczenia i zadania do wykonania pomiędzy modułami
 • Certyfikacja na zakończenie programu Akademii Menedżera MBI
 • Po zakończeniu programu konsultacje w ramach społeczności osób zarządzających

Ponadto: 3 tryby realizacji programu Akademii Menedżera MBI: regularny, weekendowy, wakacyjny

RMP odkrywa potencjał młodych przedsiębiorców w programie rozwoju przedsiębiorczości

Treść warsztatów

 • Poznasz nowatorskie podejście – Zarządzanie przez Indywidualizację (Management by Individualization).
 • Dowiesz się, jak zarządzać w zgodzie ze sobą oraz rozwijać swoje mocne strony i kompetencje menedżerskie.
 • Poznasz sposób na szybkie zdiagnozowanie sytuacji w firmie według modelu Chcieć – Móc – Potrafić (CMP).
 • Dowiesz się, jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników.
 • Dowiesz się, jak efektywnie komunikować się z pracownikami.
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami pracowników.
 • Jak dawać informacje zwrotne.
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe i korygujące niepożądane działania.
 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika, członków zespołu i zespołu.
 • Jak prowadzić cykliczne rozmowy z zespołem, aby każdy widział korzyść dla siebie.
 • Jak zbudować zmotywowany zespół, który ma potencjał do realizowania celów firmy.
 • Jak radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przed współczesnymi menedżerami.

Otrzymujesz od nas rekomendacje do indywidualnego rozwoju, co pozwala Ci wybrać optymalną dla niego formę kontynuacji usług rozwojowych w sytuacji, kiedy będzie tego potrzebował.

Formuła programu zawiera certyfikację. To etap projektu akademia, który pozwala menedżerowi zorientować się na ile jest gotowy, aby wykorzystać wiedzę w obszarze kompetencji menedżerskich z programu w praktyce, czyli bez naszego dalszego wsparcia.

Terminy w 2024

Co dalej?

Program można kontynuować na kilku różnych poziomach, dążąc do jeszcze lepszego rozwoju kompetencji charakterystycznych dla stanowiska kierowniczego i przekładających się na efektywne zarządzanie (np. indywidualne sesje menedżerskie, rozwój sprzedaży dla menedżera sprzedaży, dedykowane szkolenia menedżerskie) oraz dołączyć do społeczności osób zarządzających i właścicieli firm, dla której prowadzimy cykliczne konsultacje.