RMP to jedyny naukowy
pomiar wewnętrznej motywacji

Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.

Jeżeli chodzi o decyzje dotyczące wyboru zawodu, szkoły, zmiany pracy lepiej nie polegać na intuicji, opinii innych, ale na swoich mocnych stronach i naturalnych predyspozycjach. Ale czy to możliwe? Tak, ponieważ RMP to prawdopodobnie jedyne na świecie narzędzie o tak praktycznym zastosowaniu i silnym naukowym podłożu.

Na czym polega RMP?

RMP jest tak skuteczne, ponieważ silnie opiera się na badaniach naukowych. Efektem ich jest poznanie 16 niezmiennych motywatorów (o innym natężeniu dla każdego) kierujących Twoją wewnętrzną motywacją, a więc i życiem. Dlatego kluczem do jakiejkolwiek skutecznej zmiany jest poznać te 16 potrzeb, które ma każdy z nas i nauczyć się z nich umiejętnie korzystać.

16 motywatorów, które ma każdy człowiek

Oto 16 motywatorów życiowych odkrytych przez prof. Stevena Reissa po wieloletnich międzynarodowych badaniach. Te motywatory ma każdy człowiek ale u każdego mają inne natężenie. Biorąc pod uwagę ilość możliwych kombinacji motywatorów, prawdopodobnie nie ma na świecie drugiej osoby o identycznym profilu motywacyjnym, czyli wartościach tych 16 motywatorów życiowych, jak u Ciebie.

władza motywator rmp

Władza

Potrzeba przywództwa
i wywierania wpływu

niezależność motywator rmp

Niezależność

Potrzeba autonomii

ciekawość motywator rmp

Ciekawość

Potrzeba zdobywania wiedzy

uznanie motywator rmp

Uznanie

Potrzeba akceptacji

porzadek motywator rmp

Porządek

Potrzeba planowania i struktury w działaniu

gromadzenie motywator rmp

Gromadzenie

Potrzeba zbierania i przechowywania rzeczy

Honor v.4

Honor

Potrzeba lojalności wobec zasad

ideales

Idealizm

Potrzeba angażowania w sprawy społeczne

kontakty spoleczne motywator rmp

Kontakty społeczne

Potrzeba częstych kontaktów z ludźmi

rodzina motywator rmp

Rodzina

Potrzeba wychowywania dzieci i troska o najbliższych

status

Status

Potrzeba przynależności
do elitarnej grupy

rewanz motywator rmp

Rewanż /Odwet

Potrzeba konkurowania i współzawodnictwa

piekno motywator rmp

Piękno

Potrzeba doznań estetycznych

jedzenie motywator rmp

Jedzenie

Potrzeba delektowania się posiłkami

aktywność fizyczna motywator rmp

Aktywność fizyczna

Potrzeba wysiłku fizycznego

spokoj motywator rmp

Spokój

Potrzeba stabilności emocjonalnej i bezpieczeństwa

Tak wygląda profil motywacyjny
Reiss Motivation Profile®

Jest czytelny i prosty w interpretacji. Pokazuje motywację wewnętrzną człowieka w postaci wykresu. Wyświetla się jako niepowtarzalna kombinacja 16 motywatorów życiowych o różnej skali natężenia.

Profil motywacyjny RMP

Kolory oznaczają, jak silne są poszczególne motywatory: pomarańczowe są neutralne, granatowe to duże motywatory życiowe, a błękitne to małe motywatory życiowe. Jednocześnie im bliżej są granicy skali na prawo lub lewo tym mocniej wpływają na zachowania człowieka.

małe potrzeby

(od -2,00 do -0,80)

potrzeby neutralne

(od -0,79 do +0,79)

duże potrzeby

(od +0,80 do +2,00)

Skupiamy uwagę na motywatorach życiowych oznaczonych kolorem niebieskim, ponieważ to one napędzają ludzi do działania i mają największy wpływ na zachowanie.

Zamów badanie dzisiaj

indywidualna diagnoza 16 motywatorów życiowych
Dla Ciebie
diagnoza 16 motywatorów życiowych dla pary
Dla pary
diagnoza 16 motywatorów życiowych dla młodzieży
Dla młodzieży

Na jakie pytania
RMP da Ci odpowiedź?

Czujesz niezadowolenie z miejsca, w którym jesteś, chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak? RMP pomaga dojść do swoich celów szybciej, mniejszym nakładem sił. I nawet pracując na pełnych obrotach, masz wciąż naładowane “akumulatory”, bo robisz to, co zgadza się wewnętrznie z Tobą. W czym więc chcesz sobie pomóc w pierwszej kolejności?

  • Zaplanować ścieżkę zawodową?
  • Efektywniej zarządzać zespołem?
  • Pomóc klientom osiągać swoje cele rozwojowe, by owoce współpracy z Tobą zostały z nimi na długo?
  • Lepiej dogadywać się z partnerem – biznesowym i w życiu rodzinnym?
  • Zapewnić sobie optymalną współpracę z każdym, kogo spotykasz na zawodowej drodze?
  • Osiągnąć długotrwałe poczucie szczęścia i samorealizacji?
  • Wprowadzić w sobie trwałe zmiany?
  • Motywować siebie i innych do zmiany?
  • Dogadywać się z innymi, nie rezygnując ze swoich potrzeb?

Zobacz, co inni mówią o nas

Czym różni się RMP od innych testów, narzędzi?

Klasyczne testy psychologiczne, nawet te najpopularniejsze to dziś za mało, by oprzeć na wiedzy z nich płynącej swoje decyzje w najważniejszych życiowych sprawach. Dlaczego? Pozwól, że pokażemy Ci różnice pomiędzy RMP, a innymi testami, o których słyszałeś:

1. RMP nie diagnozuje cech lecz wewnętrzne potrzeby. To wewnętrzne potrzeby są źródłem zachowań człowieka. Tylko na ich podstawie trafnie określisz motywatory człowieka.

2. RMP nie wrzuca do worka z etykietą, nie mówi, jesteś taki albo taki. Zamiast tego pokazuje na skali indywidualne natężenie 16 wewnętrznych potrzeb – motywatorów, które jest unikalne dla każdego człowieka.

3. RMP opiera się na udowodnionej teorii prof. Stevena Reissa. To jedyne na świecie zweryfikowane naukowo podejście do diagnozy wewnętrznych potrzeb umożliwiające pomiar psychometryczny.

4. RMP jest amerykańskim narzędziem, dostępnym w 22 językach i używanym na sześciu kontynentach. Z powodzeniem zastosujesz je w środowisku multikulturowym i międzynarodowym.

5. RMP zostało zaadaptowane w Polsce zgodnie z zaleceniami autora, a jakość pomiaru psychometrycznego jest na bieżąco weryfikowana.

6. RMP jest odporne na celowe manipulowanie odpowiedziami i spełnia wszystkie kryteria dobroci stawiane psychometrycznym testom psychologicznym.

6 powodów, dlaczego RMP jest wiarygodnym narzędziem

RMP przedstawia taksonomię 16 podstawowych potrzeb wewnętrznych człowieka. To nowatorska i jedyna tak kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności i znormalizowania.

Profil Motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie, co oznacza, że może ulec zmianie, ale tylko w niewielkim stopniu. Rodzimy się z tymi potrzebami, a w trakcie życia te potrzeby się krystalizują pod wpływem otoczenia, doświadczeń i przeżyć.

1

Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie online diagnozujące motywację wewnętrzną człowieka. Proces badania testem motywacji RMP jest wystandaryzowany, a natężenie 16 motywatorów opracowywane jest algorytmicznie i obiektywnie interpretowane.

2

Wyniki Reiss Motivation Profile® są rzetelne. Zostało to potwierdzone badaniami spójności wewnętrznej i stabilności w czasie. Więcej na temat rzetelności psychologicznego testu motywacji RMP przeczytasz w oryginalnych publikacjach naukowych prof. Stevena Reissa.

3

Wyniki Reiss Motivation Profile® są trafne. Potwierdzają to niezależne badania trafności zbieżnej, różnicowej i kryterialnej, które zostały szerzej opisane w recenzowanych artykułach naukowych i publikacjach  autorstwa prof. Stevena Reissa i innych naukowców oraz praktyków stosujących RMP.

4

Reiss Motivation Profile® to test psychometryczny, który został zaadaptowany w Polsce zgodnie z zaleceniami autora – prof. Stevena Reissa. RMP posiada polskie normy, które podlegają bieżącej weryfikacji. Aktualne normy testu psychologicznego RMP pochodzą z 2022 roku.

5

Badanie motywacyjne testem psychologicznym RMP ma dużą odporność na manipulowanie odpowiedziami w celu wpłynięcia na jego wynik. Wpływ tego efektu zmierzony za pomocą skali Marlowe-Crowne Social Desirability Scale dla testu psychometrycznego RMP wynosi poniżej 3% i jest niewielki.

6

RMP to kwestionariusz diagnozujący wewnętrzną motywację, który umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału. RMP nie grupuje, nie kategoryzuje, ani nie jest ograniczony typologią osobowości. Pokazuje indywidualność człowieka. Liczba możliwych kombinacji wynosi > 43 000 000.

konflikt motywacyjny

Poznaj podstawy naukowe narzędzia

Tutaj znajdziesz publikacje i artykuły w ich oryginalnych wersjach.

Chcesz zacząć od książki?

Jeśli lubisz czytać i chcesz lepiej poznać nowatorską metodę badania wewnętrznej motywacji zamów książkę “Co cię motywuje?”. To pierwszy krok, by zrozumieć wewnętrzne motywatory, naturalne potrzeby i mocne strony. A gdy dowiesz się, jak działają, pomoże Ci to prowadzić bardziej satysfakcjonujące Cię życie.

Krótka historia Reiss Motivation Profile®

Jest 1998 rok. Profesor Steven Reiss, ceniony ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA, opracowuje metodę RMP. Głównym założeniem było naukowe poznanie ludzkiej motywacji – dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka.

Dlatego posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss dokonuje selekcji 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozsyła ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślenie swoich motywacji.

Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów zespół profesora Reissa dostaje listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracowuje pytania, żeby te obszary/potrzeby weryfikować jak najdokładniej. Tak powstaje profil motywacyjny Reissa. W 2014 roku sprowadzamy metodę RMP do Polski.

Więcej o prof. Stevenie Reissie, twórcy RMP