RMP to naukowy pomiar
wewnętrznej motywacji

Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.

Diagnozuje podświadome potrzeby, czyli motywatory, które wpływają na nasze codzienne zachowanie i decyzje. Ich zaspokajanie pomaga osiągnąć optimum zawodowej efektywności i życiowej satysfakcji. Jeśli czujemy się zdemotywowani lub wypaleni, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną są niezaspokojone motywatory.

Na czym polega RMP?

RMP mierzy kluczowe motywatory, które rządzą zawodowymi i osobistymi decyzjami człowieka. Osoba, która chce poznać swój Profil Motywacyjny RMP, wypełnia kwestionariusz online składający się ze 128 stwierdzeń. Trwa to zaledwie 25 minut, a wynik generowany jest automatycznie.

Po wypełnieniu kwestionariusza badana osoba dostaje raport opisujący jej mocne strony, zawierający wskazówki rozwojowe oraz szereg dodatkowych informacji istotnych w życiu zawodowym i prywatnym:

  • Jakie środowisko pracy jest dla mnie sprzyjające?
  • Jakie cele będą dla mnie motywujące?
  • Co jest moją największą siłą napędową?
  • Jak postrzegają mnie inni?
  • Jakie są moje życiowe wartości?
  • Co jest moją strefą komfortu?
  • Jak osiągnąć stan FLOW?
Otrzymane wyniki omawiane są podczas indywidualnej sesji rozwojowej z certyfikowanym RMP Masterem, który pomaga zrozumieć, co i dlaczego ma największy wpływ na zachowanie, oraz ustalić dalsze kroki.

Tak wygląda profil
motywacyjny RMP:

Jest prosty i czytelny. Pokazuje motywację wewnętrzną człowieka w postaci wykresu. Wyświetla się jako niepowtarzalna kombinacja 16 potrzeb o różnej skali natężenia.

Profil motywacyjny RMP
Kolory oznaczają, jak silne są potrzeby: pomarańczowe to potrzeby neutralne, granatowe to duże potrzeby, a błękitne to małe potrzeby. Jednocześnie im bliżej są granicy skali na prawo lub lewo tym mocniej wpływają na zachowania człowieka.

małe potrzeby

(od -2,00 do -0,80)

potrzeby neutralne

(od -0,79 do +0,79)

duże potrzeby

(od +0,80 do +2,00)

Skupiamy uwagę na niebieskich potrzebach, ponieważ to one napędzają ludzi do działania i mają największy wpływ na zachowanie.

16 potrzeb, które ma każdy, ale o innym natężeniu

władza motywator rmp

Władza

Potrzeba przywództwa
i wywierania wpływu

niezależność motywator rmp

Niezależność

Potrzeba autonomii

ciekawość motywator rmp

Ciekawość

Potrzeba zdobywania wiedzy

uznanie motywator rmp

Uznanie

Potrzeba akceptacji

Porządek

Potrzeba planowania i struktury w działaniu

Gromadzenie

Potrzeba zbierania i przechowywania rzeczy

honor motywator rmp

Honor

Potrzeba lojalności wobec zasad

Idealizm

Potrzeba angażowania w sprawy społeczne

Kontakty społeczne

Potrzeba częstych kontaktów z ludźmi

Rodzina

Potrzeba wychowywania dzieci i troska o najbliższych

status motywator rmp

Status

Potrzeba przynależności
do elitarnej grupy

Rewanż /Odwet

Potrzeba konkurowania i współzawodnictwa

Piękno

Potrzeba doznań estetycznych

Jedzenie

Potrzeba delektowania się posiłkami

aktywność fizyczna motywator rmp

Aktywność fizyczna

Potrzeba wysiłku fizycznego

Spokój

Potrzeba stabilności emocjonalnej i bezpieczeństwa

6 powodów, dlaczego RMP jest wiarygodnym narzędziem

RMP przedstawia taksonomię 16 podstawowych potrzeb wewnętrznych człowieka. To nowatorska i obecnie jedyna kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności i znormalizowania.

Co ważne, sam Profil Motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie, co oznacza, że może ulec zmianie, ale tylko w niewielkim stopniu. Rodzimy się z tymi potrzebami, a w trakcie naszego życia te potrzeby się krystalizują pod wpływem naszych rodziców, otoczenia, w którym się wychowujemy, naszych doświadczeń i przeżyć:

1. Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie diagnostyczne online w prosty sposób odkrywające motywację wewnętrzną człowieka.

2. Reiss Motivation Profile® to jedyna metoda badania motywacji wewnętrznej oparta o metodę naukową. Test RMP został opracowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół profesora Stevena Reissa z Ohio State University. Wyniki badań zostały opublikowane w 17 fachowych publikacjach, z tego trzy w prestiżowych APA Journals.

3. Wyniki Reiss Motivation Profile® są wiarygodne i względnie stałe w czasie, co zostało potwierdzone czterotygodniowymi badaniami rzetelności i powtarzalności testu (ang. test-retest). Ocena rzetelności wszystkich 16 skal pomiarowych wynosi między 0,69 a 0,88. Spójność wewnętrzna mierzona za pomocą alfa Cronbacha przyjmuje wartości między 0,71 a 0,92. Przyjmuje się, że skala charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi dla wartości powyżej 0,7. Więcej na temat rzetelności metody i badania test-retest w publikacji naukowej profesora Stevena Reissa.

4. Metoda jest mało wrażliwa na efekt „dostosowania społecznego”, czyli na ile osoba wypełniająca test jest w stanie wpłynąć na jego wynik i udzielić pożądanych odpowiedzi. Wpływ tego efektu zmierzony za pomocą skali Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) wynosi poniżej 3% i jest bardzo niewielki.

5. Reiss Motivation Profile® opisuje indywidualność człowieka. Nie grupuje, nie kategoryzuje ani nie wprowadza typologii osobowości. Liczba możliwych kombinacji motywatorów wynosi > 6 000 000.

6. Reiss Motivation Profile®, w odróżnieniu od testów osobowościowych, nie opisuje ani nie ocenia zachowań, ale bada, dlaczego i w jaki sposób do nich dochodzi. RMP umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału, które wynikają z indywidualnego systemu wartości.

Chcesz się dowiedzieć więcej o RMP?

RMP w publikacjach naukowych

Chcesz poznać podstawy naukowe narzędzia RMP? Lubisz czytać badania naukowe? Tutaj znajdziesz publikacje i artykuły w ich oryginalnych wersjach.

RMP dla biznesu

Na podstawie RMP przygotowaliśmy innowacyjny program rozwojowy – Zarządzanie przez Indywidualizację – który pozwala na szybsze osiąganie celów biznesowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu indywidualnego podejścia w pracy z ludźmi.

Firmy i organizacje, które wdrażają Zarządzanie przez Indywidualizację, dostają dokładne wskazówki, jak docierać, jak się komunikować i jak motywować pracowników, aby w naturalny dla siebie sposób wspierali rozwój i funkcjonowanie firmy.

RMP dla trenerów, coachów, menedżerów i HR

Reiss Motivation Profile® to potężne narzędzie do podnoszenia świadomości ale też budowania precyzyjnych procesów pozwalających klientom czy pracownikom osiągać cele przy zachowaniu głębokiego zaangażowania i wysokiej produktywności. Wszystko to w zgodzie z indywidualnymi potrzebami, czyli bez obaw o zniechęcenie, wypalenie czy frustrację.

Certyfikacja RMP Master to jedyny tego typu program rozwojowy przygotowany przez praktyków i dla praktyków. Proces certyfikacji składa się z kilku etapów, a punkt ciężkości to praktyczne zastosowanie narzędzia.

RMP indywidualnie i dla par

Osoby, które znają swój profil motywacyjny, wiedzą, jak postępować, aby pozostać w zgodzie ze sobą, a jednocześnie lepiej porozumiewać się z najbliższymi.

RMP dla młodzieży

Poznanie profilu motywacyjnego, jeszcze przed decyzją o wyborze szkoły lub zawodu, umożliwia świadome zaprojektowanie kariery na swoich zasadach.

Co inni mówią o nas

Krótka historia Reiss Motivation Profile®

Jest 1998 rok. Profesor Steven Reiss, ceniony ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA, opracowuje metodę RMP. Głównym założeniem było naukowe poznanie ludzkiej motywacji – dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka.

Dlatego posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss dokonuje selekcji 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozsyła ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślenie swoich motywacji.

Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów zespół profesora Reissa dostaje listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracowuje pytania, żeby te obszary/potrzeby weryfikować jak najdokładniej. Tak powstaje profil motywacyjny Reissa. W 2014 roku sprowadzamy metodę RMP do Polski.
Profesor Steven Reiss