RMP to jedyny naukowy
pomiar wewnętrznej motywacji

Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie psychometryczne online, które precyzyjnie pokazuje, co napędza człowieka i wpływa na jego zachowania.

Jeżeli chodzi o decyzje dotyczące wyboru zawodu, szkoły, zmiany pracy lepiej nie polegać na intuicji, opinii innych, ale na swoich mocnych stronach i naturalnych predyspozycjach. Ale czy to możliwe? Tak, ponieważ RMP to prawdopodobnie jedyne na świecie narzędzie o tak praktycznym zastosowaniu i silnym naukowym podłożu.

Na czym polega RMP?

RMP jest tak skuteczne, ponieważ silnie opiera się na badaniach naukowych. Efektem ich jest poznanie 16 niezmiennych motywatorów (o innym natężeniu dla każdego) kierujących Twoją wewnętrzną motywacją, a więc i życiem. Dlatego kluczem do jakiejkolwiek skutecznej zmiany jest poznać te 16 potrzeb, które ma każdy z nas i nauczyć się z nich umiejętnie korzystać.

Dowiedz się, czym jest wewnętrzna motywacja i sprawdź, jakie dokładnie potrzeby musisz spełnić, by być zmotywowanym i szczęśliwym.

Na jakie pytania
RMP da Ci odpowiedź?

Czujesz niezadowolenie z miejsca, w którym jesteś, chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak? RMP pomaga dojść do swoich celów szybciej, mniejszym nakładem sił. I nawet pracując na pełnych obrotach, masz wciąż naładowane “akumulatory”, bo robisz to, co zgadza się wewnętrznie z Tobą. W czym więc chcesz sobie pomóc w pierwszej kolejności?

  • Zaplanować ścieżkę zawodową?
  • Efektywniej zarządzać zespołem?
  • Pomóc klientom osiągać swoje cele rozwojowe, by owoce współpracy z Tobą zostały z nimi na długo?
  • Lepiej dogadywać się z partnerem – biznesowym i w życiu rodzinnym?
  • Zapewnić sobie optymalną współpracę z każdym, kogo spotykasz na zawodowej drodze?
  • Osiągnąć długotrwałe poczucie szczęścia i samorealizacji?
  • Wprowadzić w sobie trwałe zmiany?
  • Motywować siebie i innych do zmiany? 
  • Dogadywać się z innymi, nie rezygnując ze swoich potrzeb?

Zobacz, co inni mówią o nas

Czym różni się RMP od innych testów, narzędzi?

Klasyczne testy psychologiczne, nawet te najpopularniejsze to dziś za mało, by oprzeć na wiedzy z nich płynącej swoje decyzje w najważniejszych życiowych sprawach. Dlaczego? Pozwól, że pokażemy Ci różnice pomiędzy RMP, a innymi testami, o których słyszałeś:

1. RMP nie diagnozuje cech lecz wewnętrzne potrzeby. To wewnętrzne potrzeby są źródłem zachowań człowieka. Tylko na ich podstawie trafnie określisz motywatory człowieka.

2. RMP nie wrzuca do worka z etykietą, nie mówi, jesteś taki albo taki. Zamiast tego pokazuje na skali indywidualne natężenie 16 wewnętrznych potrzeb – motywatorów, które jest unikalne dla każdego człowieka.

3. RMP opiera się na udowodnionej teorii prof. Stevena Reissa. To jedyne na świecie zweryfikowane naukowo podejście do diagnozy wewnętrznych potrzeb umożliwiające pomiar psychometryczny.

4. RMP jest amerykańskim narzędziem, dostępnym w 22 językach i używanym na sześciu kontynentach. Z powodzeniem zastosujesz je w środowisku multikulturowym i międzynarodowym.

5. RMP zostało zaadaptowane w Polsce zgodnie z zaleceniami autora, a jakość pomiaru psychometrycznego jest na bieżąco weryfikowana.

6. RMP jest odporne na celowe manipulowanie odpowiedziami i spełnia wszystkie kryteria dobroci stawiane psychometrycznym testom psychologicznym.

6 powodów, dlaczego RMP jest wiarygodnym narzędziem

RMP przedstawia taksonomię 16 podstawowych potrzeb wewnętrznych człowieka. To nowatorska i jedyna tak kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności i znormalizowania.

Profil Motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie, co oznacza, że może ulec zmianie, ale tylko w niewielkim stopniu. Rodzimy się z tymi potrzebami, a w trakcie życia te potrzeby się krystalizują pod wpływem otoczenia, doświadczeń i przeżyć.

1. Reiss Motivation Profile® to pierwsze narzędzie diagnostyczne online w prosty sposób odkrywające motywację wewnętrzną człowieka. Proces diagnozy testem motywacji RMP jest wystandaryzowany, a natężenie 16 wewnętrznych potrzeb opracowywane jest algorytmicznie i obiektywnie interpretowane.

2. Wyniki testu motywacji Reiss Motivation Profile® są rzetelne. Zostało to potwierdzone badaniami spójności wewnętrznej i stabilności w czasie. Spójność wewnętrzna mierzona za pomocą alfa Cronbacha przyjmuje wartości między 0,71 a 0,92. Stabilność w czasie (test-retest w interwale czterech tygodni) wszystkich 16 skal pomiarowych testu psychometrycznego RMP wynosi między 0,69 a 0,88. Przyjmuje się, że skala charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi dla wartości powyżej 0,7. Więcej na temat rzetelności psychologicznego testu motywacji i badania test-retest w publikacjach naukowych profesora Stevena Reissa.

3. Wyniki testu motywacji Reiss Motivation Profile® są trafne. Potwierdzają to badania trafności zbieżnej, różnicowej i kryterialnej szerzej opisane w recenzowanych artykułach naukowych i publikacjach profesora Reissa.

4. Reiss Motivation Profile® to test psychometryczny, który został zaadaptowany w Polsce zgodnie z zaleceniami autora – prof. Stevena Reissa. RMP posiada polskie normy, które podlegają bieżącej weryfikacji. Aktualne normy testu psychologicznego RMP pochodzą z 2022 roku.

5. Diagnoza i badanie motywacyjne testem psychologicznym RMP ma dużą odporność na aprobatę społeczną i świadome manipulowanie odpowiedziami w celu wpłynięcia na jego wynik. Wpływ tego efektu zmierzony za pomocą skali Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MCSDS) dla testu psychometrycznego RMP wynosi poniżej 3% i jest niewielki.

6. Reiss Motivation Profile®, w odróżnieniu od testów osobowości, nie opisuje ani nie ocenia zachowań, ale bada, dlaczego i w jaki sposób do nich dochodzi. RMP to test badający motywację, który umożliwia poznanie naturalnych predyspozycji i potencjału wynikających z indywidualnego systemu wartości. Reiss Motivation Profile® opisuje indywidualność człowieka. Ten test motywacji nie grupuje, nie kategoryzuje ani nie jest ograniczany typologią osobowości. Liczba możliwych kombinacji motywatorów wynosi > 43 000 000.

Poznaj podstawy naukowe narzędzia

Tutaj znajdziesz publikacje i artykuły w ich oryginalnych wersjach.

Krótka historia Reiss Motivation Profile®

Jest 1998 rok. Profesor Steven Reiss, ceniony ekspert z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej z Uniwersytetu w Ohio w USA, opracowuje metodę RMP. Głównym założeniem było naukowe poznanie ludzkiej motywacji – dotarcie do wewnętrznych motywów warunkujących sposób myślenia i działania każdego człowieka.

Dlatego posiłkując się współczesnymi teoriami psychologii motywacji, Reiss dokonuje selekcji 500 czynników wpływających na motywację i realizację celów. Zespół badawczy rozsyła ankiety do 25 tysięcy osób na czterech kontynentach z prośbą o zakreślenie swoich motywacji.

Po kilku latach badań, komputerowego odsiewania wyników i pogłębionych wywiadów zespół profesora Reissa dostaje listę 16 obszarów motywacyjnych właściwych dla całej populacji. Następnie opracowuje pytania, żeby te obszary/potrzeby weryfikować jak najdokładniej. Tak powstaje profil motywacyjny Reissa. W 2014 roku sprowadzamy metodę RMP do Polski.

Wybierz interesującą Cię formę wsparcia

Dla menedżera

który chce, by jego pracownicy osiągali lepsze wyniki, byli bardziej zmotywowani do pracy i produktywni, ale nie zawsze wie, jak to robić dobrze.

Dla trenera, coacha, HR

który chce lepiej pracować z klientami, dostarczając im lepsze wyniki i tworzyć szybko i trafnie profile idealnych kandydatów.

Dla pracownika

który szuka właściwego miejsca pracy i tego, któremu zależy na lepszym dopasowaniu do wykonywanego zawodu, bo chce być w pracy spełniony, a nie wypalony.

Dla par

które chcą się lepiej dogadywać, by wiedzieć, czego mogą od siebie oczekiwać i w jaki sposób do siebie docierać.

Dla ucznia, studenta

który chce poznać dziedziny, w których jest naprawdę dobry, dowiedzieć się, co jest jego powołaniem i wybrać właściwą ścieżkę zawodową.

Dla rodziców

którzy potrzebują instrukcji obsługi swojego dziecka, by lepiej się z nim komunikować, dowiedzieć się, co tak naprawdę siedzi mu w głowie, rozwijać je i wspierać w tym, co dla niego ważne.

Chcesz samodzielnie stosować
Reiss Motivation Profile® w pracy z klientami?

Weź udział w najbliższej certyfikacji, zdaj egzamin i zostań RMP Masterem. To jedyny w Polsce kurs certyfikacyjny, który upoważnia Cię do samodzielnego używania metodologii Reiss Motivation Profile®.

Chcesz zacząć od książki?

Jeśli lubisz czytać i chcesz lepiej poznać nowatorską metodę badania wewnętrznej motywacji zamów książkę “Co cię motywuje?”. To pierwszy krok, by zrozumieć wewnętrzne motywatory, naturalne potrzeby i mocne strony. A gdy dowiesz się, jak działają, pomoże Ci to prowadzić bardziej satysfakcjonujące Cię życie.