RMP dla biznesu - Warsztat RMP dla menedżerów

Dzięki RMP możliwe jest indywidualne podejście do pracowników, zespołów i całej organizacji. Narzędzie pozwala precyzyjnie określić indywidualne potrzeby pracowników, ich talenty oraz wartości. Ponadto menedżer może lepiej poznać samego siebie, swój styl zarządzania oraz określić potencjał do rozwoju. Dopiero w kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów, które będą zgodne z owymi wartościami (wewnętrznymi motywatorami).

Dla kogo?

Jeżeli jesteś menedżerem, członkiem zarządu, pracownikiem średniego i wyższego szczebla, który zarządza pracownikami i zespołami, to warsztat dla menedżerów jest dla Ciebie. Jest to warsztat rozwoju kompetencji menedżerskich, dla tych, którzy od lat zarządzają ludźmi, jak i tych, którzy dopiero startują jako menedżerowie.

Rekomendujemy go, gdy konieczne są szybkie efekty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zespół jest trudny, różnorodny i składa się z przedstawicieli różnych pokoleń. Ale także wtedy, gdy menedżer zarządza zgranym już zespołem i chce stworzyć jeszcze bardziej motywujące środowisko pracy.

Dlaczego stworzyliśmy ten warsztat?

Stawianie celów według metody SMART już nie wystarcza. Muszą one być przede wszystkim zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników. Tylko wtedy mogą pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania w realizację celów. RMP daje menedżerowi te możliwości, bo pozwala tak formułować zadania, by odpowiadały dokładnie na ich potrzeby.

Dzięki RMP możesz poznać i zaspokoić indywidualne motywatory pracowników, a przez to pobudzić ich wewnętrzną motywację i zwiększyć poziom zaangażowania. Wyłącznie wtedy wykonywana przez nich praca będzie przychodzić im z łatwością i sprawiać więcej radości. W tych warunkach pracownicy stają się w pełni efektywni i wykorzystują swój pełny potencjał.

W trakcie warsztatu

 • Dowiesz się, jak tworzyć motywujące środowisko pracy dla każdego pracownika i całego zespołu.
 • Dowiesz się, jak prowadzić spotkania z pracownikami i zespołami.
 • Jak prowadzić rozmowy roczne i podsumowujące.
 • Jak udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku.
 • Jakie są najskuteczniejsze sposoby i metody samorozwoju i automotywacji dopasowane do indywidualnych wartości i talentów pracownika i menedżera.
 • Dowiesz się, jak zaangażować każdego pracownika, jak ustalać mu motywującego go cele i jak dawać feedback.
 • Podniesiesz skuteczność wydawanych poleceń, dopasowując sposób i treść komunikacji do potrzeb pracownika.
 • Poznasz najnowsze metody zarządzania pracownikami w oparciu o ich indywidualne potrzeby.
 • Poznasz i zaczniesz świadomie wykorzystywać swój unikalny styl zarządzania do podniesienia skuteczności swojej i zespołu.
 • Zaczniesz korzystać z innowacyjnych i skutecznych narzędzi do zarządzania zespołem.
 • Dowiesz się, jak indywidualnie angażować pracowników, wyznaczać im cele i udzielać feedbacku.
 • Nauczysz się, jak wydawać polecenia dopasowane treścią i sposobem komunikacji do dowolnego pracownika.
RMP dla menedżerów

Jak przebiega warsztat?

 • Profilowanie motywacyjne każdego uczestnika warsztatów.

Jeśli chcesz osiągać lepsze wyniki jako menedżer, poznanie głębszych motywacji pracowników jest konieczne. Punktem wyjścia są profile motywacyjne RMP. Dlatego każdy uczestnik warsztatu wykonuje profilowanie RMP, a podczas indywidualnej sesji feedbackowej omawiany jest z nim jego profil RMP.

 • Warsztaty

3 moduły, każdy o innym punkcie ciężkości, prowadzone są online lub stacjonarnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Menedżerowie to na ogół bardzo zajęci ludzie, trudno zgrać ich kalendarze, dlatego szkolenie w zależności od Twoich potrzeb i możliwości prowadzone są online lub stacjonarnie.

Treść warsztatów RMP dla menedżerów

Moduł 1: Ja i moja motywacja

 • Potrzeby – klucz do zrozumienia zachowań swoich i innych
 • Skuteczna komunikacja i dlaczego otaczają mnie idioci?
 • Zarządzanie przez Indywidualizację – jako rozwój dotychczas stosowanych stylów zarządzania
 • Automotywacja i samorozwój menedżera: jak zarządzać w zgodzie ze sobą
Moduł 2: Indywidualne zarządzanie pracownikiem
 • Jak indywidualnie wyznaczać cele (nie tylko roczne) dla pracownika
 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z pracownikami z uwzględnieniem ich wewnętrznych potrzeb
 • Jak prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak prowadzić rozmowy roczne z pracownikami
 • Jak indywidualnie udzielać pozytywnego i negatywnego feedbacku

Moduł 3: Indywidualne zarządzanie zespołem

 • Jak prowadzić cykliczne (cotygodniowe) rozmowy z zespołem w zgodzie z jego potrzebami
 • Jak okazywać uznanie w zgodzie z indywidualnymi potrzebami
 • Jak budować motywujące i angażujące środowisko pracy w oparciu o wewnętrzne potrzeby pracowników