manager i style zarządzania

Styl zarządzania menedżera – co zrobić, gdy nie jest spójny z potrzebami zespołu?

Przywództwo to nie jest bułka z masłem – z pewnością potwierdzą to ci, którzy kiedykolwiek kierowali grupą ludzi. Efektywne zarządzanie zespołem jest jeszcze trudniejsze. W jaki sposób zaspokoić potrzeby wielu różnych osób, o odmiennym profilu motywacyjnym i połączyć różnorodne cechy w sprawnie działający i realizujący cele zespół? Jak ma się do tego styl zarządzania? Najprostszą odpowiedzią, która jednocześnie wymaga od lidera wiele wysiłku, jest zarządzanie przez indywidualizację.

Zarządzanie przez indywidualizację to kierowanie zespołem przez pryzmat indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Kryzysy w zespołach i brak oczekiwanych efektów pojawiają się często w sytuacji, kiedy potrzeby naszych pracowników są niezaspokojone. Jednolity styl zarządzania wobec różniących się od siebie jednostek nie sprawdza się i pozwala nam dotrzeć jedynie do niektórych pracowników.  


Spis treści:

4 style zarządzania

Styl zarządzania zespołem determinuje skuteczność zespołu w osiąganiu celów biznesowych, a przede wszystkim wpływa na poczucie osobistej satysfakcji pracowników. Kluczem do efektywnego zarządzania jest elastyczność i umiejętność dopasowania stylu kierowania do aktualnej sytuacji i potrzeb pracowników.

Na podstawie sytuacyjnego modelu zarządzania ekonomiści Paul Hersey i Kenneth H. Blanchard wyróżnili cztery style kierowania przedsiębiorstwem:

 1. Autokratyczny – w którym lider jasno określa cele i zadania, kontrolując każdy etap realizacji. Ten styl sprawdza się u niedoświadczonych pracowników wymagających ścisłego nadzoru lub w sytuacjach kryzysowych.
 2. Integrujący (demokratyczny) – lider wspiera pracowników, zachęcając do wymiany pomysłów i wspólnego podejmowania decyzji. Ten styl sprzyja rozwojowi zespołu i jest odpowiedni dla osób z pewnym doświadczeniem.
 3. Partycypacyjny – ider dzieli się władzą, angażując pracowników w proces decyzyjny. Ten styl pobudza motywację i sprawdza się u zaawansowanych pracowników.
 4. Delegujący – lider powierza pracownikom autonomię i pełną odpowiedzialność za realizację zadań. Ten styl zarezerwowany jest dla doświadczonych i wysoko zmotywowanych osób.

Co ważne, skuteczny lider to nie ten, kto trzyma się jednego stylu, ale ten, który potrafi dopasować go do sytuacji i potrzeb zespołu. 

Jak wybrać styl zarządzania

Wybór stylu zależy od wielu czynników:

 • Charakterystyki zadania: proste, powtarzalne zadania mogą wymagać autokratycznego podejścia, podczas gdy złożone projekty lepiej realizować w sposób demokratyczny.
 • Struktury firmy: w firmach hierarchicznych sprawdzi się styl autokratyczny, a w bardziej płaskich strukturach – liberalny lub demokratyczny.
 • Wielkości zespołu: w małych zespołach łatwiej jest stosować style demokratyczne, a w dużych – autokratyczne.
 • Sytuacji w branży: w dynamicznych branżach może być konieczne częste zmienianie stylu, a w stabilnych można stosować bardziej schematyczne podejście.

Jak styl zarządzania wpływa na zespół 

Styl zarządzania to sposób, w jaki menedżer podejmuje decyzje, prowadzi swój zespół, komunikuje się z jego członkami i ich motywuje, co ma niebagatelny wpływ nie tylko na zaangażowanie, efektywność zespołu i ich satysfakcję z podejmowanych działań, ale też na atmosferę w pracy. Z kolei niewłaściwy styl zarządzania może skutkować konfliktami, niską motywacją i brakiem efektywności, co obniża morale, zwiększa frustrację i stres, a nawet prowadzi do wypalenia zawodowego.

Jeśli obecne metody zarządzania nie przynoszą oczekiwanych wyników, może to być sygnał, że nadszedł czas na przemyślenie i zmianę podejścia. Wysoki poziom stresu i wypalenie zawodowe w zespole mogą wskazywać, że obecny styl zarządzania jest zbyt wymagający lub nieadekwatny.

Czym jest naturalny styl zarządzania?

Zgodnie z koncepcją naturalnego przywództwa najważniejszą cechą menedżera nie jest umiejętność wydawania rozkazów, ale nawiązania dobrego, emocjonalnego kontaktu z pracownikami, co pozwala na efektywne zarządzanie zespołem.

Monitorując swój styl zarządzania i jego wpływ na zespół, możemy identyfikować obszary, które wymagają poprawy. Do identyfikacji naturalnego stylu zarządzania niezbędne jest właściwe rozpoznanie swoich potrzeb wewnętrznych i predyspozycji. Profil motywacyjny RMP dostarcza menedżerowi wiedzy o sobie, a z drugiej strony – profilowanie członków zespołu pozwala zobaczyć ich indywidualne cechy w pełnej okazałości. Dużo prostsze jest zarządzanie zespołem, który nie jest niewiadomą.

Jak rozpoznać, kiedy styl zarządzania nie jest dostosowany do potrzeb zespołu?

Istnieje wiele sygnałów, które mogą wskazywać na to, że styl zarządzania nie jest dostosowany do potrzeb zespołu. Należą do nich między innymi:

 • Niska motywacja i zaangażowanie pracowników.
 • Wysoki poziom absencji i rotacji pracowników.
 • Problemy z komunikacją i współpracą w zespole.
 • Negatywna atmosfera i częste konflikty.

W jaki sposób poznać i zaspokoić potrzeby zespołu?

Pracownicy są indywidualnymi jednostkami tworzącymi różnorodny zespół, dlatego żaden ze sposobów jednolitego zarządzania nie będzie w tej sytuacji skuteczny. Ponadto badania pokazują, że pracownicy chcą, by pracodawca patrzył na nich jak na indywidualne jednostki. 

Poznanie profilu motywacyjnego pozwala nam nie tylko dostrzec indywidualne potrzeby jednostek, ale również zbudować profil motywacyjny zespołu i poznać jego oczekiwania wobec menedżera. Możemy dostrzec podobieństwa, które skutkują dobrą komunikacją i efektywną pracą oraz różnice, które nierzadko prowadzą do kryzysów i nieporozumień. 

Jak zgrać się z zespołem – dostosowanie swojego stylu zarządzania do zespołu

Zarządzanie zespołem to nieustanny proces. Ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i dopasowywanie się do potrzeb pracowników to klucz do osiągnięcia sukcesu i budowania silnego, zmotywowanego zespołu.

Jeśli chodzi o dostosowywanie stylu zarządzania do zespołu, sekret tkwi w elastyczności i akceptacji. Lider sytuacyjny nie będzie ograniczał się do jednego stylu, lecz dostosuje go do potrzeb pracowników, rozumiejąc i akceptując fakt, że ma do czynienia z zespołem specjalistów o różnych cechach, potrzebach i aspiracjach.

To, co jest tu ważne, to efektywna komunikacja, w której menedżer jasno określa oczekiwania, dostosowując komunikaty do potencjału każdego pracownika. Taka personalizacja pozwala wydobyć z zespołu maksimum możliwości i prowadzi do sprawnej realizacji celów.

Rozwijanie kompetencji przywódczych 

Dostosowanie swojego stylu zarządzania do potrzeb zespołu nie oznacza rezygnacji z własnych wartości i preferencji. Oznacza to raczej znalezienie równowagi między własnym stylem a oczekiwaniami zespołu. Ważna jest również elastyczność i umiejętność dostosowania swojego podejścia do różnych sytuacji.

Menedżer nie zmieni przecież siebie i swoich motywatorów. Ale to, co z pewnością może zrobić, to rozwijanie swoich kompetencji, które pozwolą mu optymalizować działania i w pełni wykorzystywać potencjał pracowników. 

Szkolenia menedżerskie, sesje coachingowe i mentoringowe odgrywają olbrzymią rolę w rozwijaniu i kształtowaniu własnego stylu zarządzania. 

Warunki szkoleniowe to świetna okazja do bezpiecznego eksperymentowania z nowymi metodami zarządzania i znalezienia stylu, który najlepiej odpowiada nam i naszemu zespołowi. 

Kiedy zmiana stylu zarządzania może być konieczna? 

Istnieje wiele sytuacji, w których zmiana stylu zarządzania może być konieczna. Należą do nich między innymi:

 • Zmiany w organizacji: Reorganizacja, fuzja, przejęcie lub szybki wzrost firmy często wymagają zmiany stylu zarządzania, aby lepiej odpowiadać na nowe wyzwania i struktury.
 • Zmiana celów organizacji: Jeśli cele organizacji ulegają zmianie, na przykład w wyniku zmiany strategii lub wprowadzenia nowych produktów, styl zarządzania może wymagać dostosowania, aby lepiej wspierać nowe kierunki rozwoju.
 • Pojawienie się nowych konkurentów: Nowi konkurenci lub zmiana preferencji konsumentów może wymagać od liderów zmiany podejścia w zarządzaniu.
 • Postęp technologiczny: Postęp technologiczny może zrewolucjonizować sposób pracy w organizacji. Liderzy muszą wtedy dostosować swój styl zarządzania.
 • Zmiana w zespole: Nowi pracownicy, zmiana pokoleniowa czy wzrost różnorodności mogą wymagać od lidera zmiany swojego stylu zarządzania.

Akademia Menedżera – ostatni dzwonek!

Akademia Menedżera to kompleksowy program rozwojowy dla osób zarządzających, który uczy sprawnego, precyzyjnego, efektywnego zarządzania sobą, ludźmi i zespołami, z uwzględnieniem ich indywidualnych wewnętrznych potrzeb. 

Wyposażymy Cię w konkretne narzędzia zarządcze pozwalające zdiagnozować sytuację w firmie i w zespole, dzięki czemu będziesz mógł budować zespół i rozwijać pracowników w zgodzie z nimi samymi.

Sprawdź kiedy rusza najbliższa edycja! Zapisz się już teraz! Ilość miejsc jest ograniczona.

Pobierz program Akademii Menedżera z formularzem zgłoszeniowym. Wypełnij formularz i wyślij go do nas.