mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym

Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym, a prawdziwe potrzeby ludzi – CASE STUDY

Zgłosiła się do mnie, jako mediatora i coacha, klientka z problemem nie dogadywania się ze swoim mężem, głównie w kwestii wychowywania dzieci oraz z symptomami wypalenia zawodowego.

Mediacje rodzinne i poszukiwanie własnej drogi

Podczas wstępnej konsultacji ustaliłyśmy, że chciałaby skoncentrować się na wypracowaniu porozumienia/ugody w kwestii wspólnego wychowywania trójki dzieci, przy jednoczesnym zamieszkiwaniu przez rodziców w osobnych mieszkaniach. Poruszyła także temat niezadowolenia z pracy oraz chęć poszukania dalszej drogi i wsparcia w tym zakresie.

Ustaliłyśmy wstępny plan działania oraz to, co było dla mnie niezbędne do przeprowadzenia sesji wspólnej – zgoda partnera na udział w sesjach i chęć poszukania wspólnych rozwiązań w kwestii wychowywania dzieci.

Strony konfliktu     

Para w okresie okołorozwodowym i w nieformalnej separacji, przed podjęciem decyzji o osobnym zamieszkiwaniu w tzw. okresie przejściowym. Oboje pracujący w biznesie, zajęci i na etapie poszukiwania work-life balance. Niezgodność charakterów, liczne konflikty, trudność w wychowywaniu dzieci oraz problemy z ustaleniem sposobu dalszego ich wychowywania, a także finansowania ich potrzeb.

Przeprowadzenie mediacji z wykorzystaniem RMP

1. Wstępne konsultacje online – z każdym na osobności, w celu ustalenia indywidualnych potrzeb oraz poszukania najbardziej efektywnej formy współpracy (dwie konsultacje po ok. 40 minut każda)

2. Wypełnienie kwestionariusza RMP przez każdą z osób

3. Indywidualne sesje mediacyjno-coachingowe, tzw. „spotkania na osobności”, z omówieniem profili RMP i oczekiwań co do sesji wspólnej (dwa spotkania po 1,5 godz.)

4. Wspólna sesja mediacyjno-coachingowa, w tym omówienie profilu RMP pary (3 godz.)

5. Kolejna sesja wspólna – wypracowanie wstępnych warunków do porozumienia/ugody (3 godz.)

6. Ustalenia końcowe i podpisanie porozumienia/ugody ( 1,5 godz.)

Mediacje rozwodowe – efekty sesji z wykorzystaniem RMP

Klienci ustalili plan opieki wychowawczej i podpisali porozumienie/ugodę, która docelowo mogła być zatwierdzona przez sąd. Ustalili też warunki mieszkania na osobności, sposób w jaki będą wzajemnie wychowywać dzieci i finansować ich potrzeby wzajemnie się przy tym wspierając.

Dodatkowo na sesjach indywidualnych, omawiając profile RMP, spojrzeliśmy na kwestie work-life balance, o których każdy z osobna opowiadał. Analizowaliśmy ten temat głównie pod kątem zaspokajanych i zaniedbywanych potrzeb oraz wartości, a w związku z tym „przekraczaniem siebie” i nie dbaniem zawczasu o granice, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Koncentracja na sprawach rodzinnych

To, co było dla mnie bardzo ciekawe, to, że klienci zgłaszając głównie potrzebę ustalenia wspólnych kontaktów z dziećmi, zdecydowali się na wykonanie profili RMP i omówienie wspólnego profilu, aby lepiej zrozumieć przyczynę konfliktów oraz wypracować jak najbardziej efektywne porozumienie.

Dzięki omówionym profilom mogli bliżej przyjrzeć się swoim indywidualnym wartościom oraz zobaczyć, jakie wartości wspólnie chcą przekazywać dzieciom. Dało im to również inne spojrzenie, dlaczego dochodzi do częstych nieporozumień.

Dodatkową korzyścią dla klientów było przyjrzenie się ich wyborom w życiu zawodowym oraz spojrzenie przez pryzmat omówionych wartości na współpracę z pracownikami i budowanie z nimi lepszych relacji.

Autor: Anna Jaworska – Coach, Mediator, RMP Master