Pytania i odpowiedzi

Dla kogo jest przeznaczony profil motywacyjny Reissa?

Profilowanie motywacyjne metodyką Reissa przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą lepiej poznać siebie i swoją motywację. Dzięki wypełnieniu testu psychometrycznego RMP online dowiesz się, jakie są twoje naturalne predyspozycje i jak podejmować właściwe decyzje. Ponadto nauczysz się realizować plany i osiągać cele. Poznanie własnej motywacji wewnętrznej i motywatorów życiowych pomaga także zrozumieć innych, lepiej się komunikować oraz skuteczniej rozwiązywać konflikty.

Od jakiego wieku można wykonywać Reiss Motivation Profile®?

Reiss Motivation Profile® przeznaczony jest dla osób od 12. roku życia. W przypadku dzieci, młodzieży i osób uczących się jeszcze (12-25 lat) zalecamy wykonanie wersji RSMP (Reiss School Motivation Profile®), która zawiera bardzo przydatne informacje i wskazówki dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej czy zawodowej.

Co oznacza, że profil motywacyjny Reissa to test rzetelny i trafny?

Każdy test psychometryczny (a takim jest Reiss Motivation Profile®) powinien spełniać tzw. kryteria dobroci: obiektywność, standaryzacja, rzetelność, trafność i normalizacja. RMP spełnia wszystkie te kryteria i jest uznawany za bardzo dobrze przygotowany test – w porównaniu z innymi testami, uzyskane wartości cechują jego bardzo wysoką jakość. Zestawienie wyników rzetelności i trafności dla wszystkich 16 skal znajduje się pod tym linkiem (plik pdf w jęz. angielskim).

Co to oznacza, że motywatory życiowe są względnie stałe w czasie?

Silne motywacje można rozpoznać już w wieku dziecięcym. Z agresywnych dzieci najczęściej wyrastają agresywni dorośli. Rola przewodniczącego klasy często przypada w udziale osobie z wysoką potrzebą wywierania wpływu. Tę samą osobę najprawdopodobniej spotkamy w późniejszym czasie w zarządzie firmy. Według profesora Reissa motywatory życiowe mogą się nieco zmieniać wraz z wiekiem. Około 40. roku życia wielu ludzi zmienia swoje priorytety. W młodym wieku na ogół intensywniejsze są potrzeby biologiczne (np. Jedzenie, Aktywność fizyczna, Rewanż), a wraz z wiekiem ich ważność zmienia się na korzyść potrzeb psychologicznych (np. Rodzina, Idealizm, Honor). Wraz z wiekiem zauważa się też obniżenie wartości motywatorów Status czy Władza oraz wzrost wartości motywatora Spokój. Niemniej jednak to, w jaki sposób wiek wpływa na motywatory życiowe, jest indywidualnie zróżnicowane. Znane są przypadki osób, które do późnego wieku pozostają aktywne zawodowo i lubią podejmować ryzykowne decyzje.

Jakie są różnice pomiędzy wersją RMP, a RMP dla młodzieży i dla par?

Reiss Motivation Profile® jest badaniem dla osób dorosłych i już pracujących, natomiast dla młodzieży i osób pełnoletnich, ale jeszcze uczących się dedykowane jest badanie Reiss School Motivation Profile®. Różnice występują w raportach opisujących motywatory oraz omówieniu profilu przez RMP Mastera. Raport RSMP, oprócz ukazania mocnych stron i naturalnych zachowań, skupia się na profilowaniu zawodowym i doradztwie w tym zakresie. Natomiast Reiss Motivation Profile® dla par to zestawienie dwóch indywidualnych profili motywacyjnych na dodatkowym wspólnym wykresie, a przede wszystkim wspólne omówienie profili w kontekście związku.

Czy kwestionariusz bada motywację w życiu prywatnym czy zawodowym?

Motywacji nie da się podzielić na życie zawodowe i prywatne, oba te obszary zazębiają się i są równie ważne dla naszej równowagi. Jeżeli ktoś ma bardzo wysoką lub niską wartość danego motywatora, wtedy zwykle stara się go zaspokajać w obu obszarach, czyli wykazuje charakterystyczne dla tego motywatora zachowania zarówno w pracy, jak i w domu.

Natomiast osoby mające neutralną wartość danego motywatora (czyli oznaczoną kolorem pomarańczowym), mogą wykazywać różne zachowania w obu obszarach. Na przykład w życiu prywatnym – zachowania charakterystyczne dla wysokiej wartości motywatora, a w życiu zawodowym – dla niskiej wartości motywatora.

Czy profil motywacyjny Reissa powinno się wykonywać co kilka lat?

Test psychometryczny RMP wystarczy wykonać tylko raz, ponieważ jest on względnie stały w czasie. Oznacza to, że profil może ulec zmianie, ale tylko w niewielkim stopniu. Zmiany mogą być wywołane np. przez silne przeżycie, którego doświadczymy.

Co dzieje się z danymi na platformie reissprofile.pl?

Platforma reissprofile.pl spełnia wszystkie standardy RODO. Dane wykorzystywane są jedynie do świadczenia usługi dostępu do kwestionariusza Reiss Motivation Profile®. Po więcej informacji zapraszamy do Regulaminu: punkt V, Prywatność, dane osobowe.

W jaki sposób generowany jest profil motywacyjny RMP?

Po wypełnieniu kwestionariusza Reiss Motivation Profile® i zatwierdzeniu odpowiedzi, system generuje automatycznie wynik w postaci wykresu i raportu. Analiza danych wykorzystuje algorytm opracowany przez profesora Stevena Reissa. Wygenerowany wykres RMP i raport może pobrać z systemu RMP Master i udostępnić go uczestnikowi badania.

Czy omówienie profilu RMP odbywa się osobiście czy zdalnie?

Omówienie profilu z RMP Masterem może odbyć się osobiście lub zdalnie poprzez wybrany komunikator internetowy np. Skype, Teams, Zoom lub telefonicznie.