narzędzia coachingowe w procesie coachingu

Narzędzia coachingowe – rodzaje, obszary zastosowania, korzyści

Coaching to interakcja oparta na zaufaniu między trenerem i klientem, otwartość na zmianę i gotowość do działania. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają odpowiednio dobrane narzędzia coachingowe, które ułatwiają osiąganie celów, poszukiwanie odpowiedzi oraz budowanie świadomości.

Spis treści:

Co to są narzędzia coachingowe?

Narzędzia coachingowe to zbiór technik, ćwiczeń i modeli, które coach/trener wykorzystuje podczas sesji z klientem. Skłaniają one do refleksji, umożliwiają zadawanie pytań, odkrywanie potencjału i pokonywanie przeszkód.

narzędzia coachingowe coacha

Podstawowe narzędzie coacha

Podstawowym narzędziem coacha jest on sam. Tak, dokładnie – trener, jego doświadczenie, umiejętności, otwartość, podejście do drugiego człowieka – właśnie to jest podstawą technik i narzędzi coachingowych od których w największym stopniu zależy jakość pracy nad konkretnym problemem klienta. Coach może stosować m.in.:

 • Pytania coachingowe – otwarte pytania, które zachęcają klienta do refleksji, autoanalizy i poszukiwania własnych rozwiązań.
 • Aktywne słuchanie – uważne skupienie się na słowach klienta, jego emocjach i niewerbalnych sygnałach.
 • Udzielanie feedbacku – konstruktywna informacja zwrotna, która pomaga klientowi w rozwoju.
 • Ćwiczenia i zadania – praktyczne aktywności, które utrwalają nowe umiejętności i wspierają osiąganie celów.
 • Modele coachingowe – strukturyzowane schematy pracy, które prowadzą klienta przez proces określania celu, analizy rzeczywistości, generowania opcji i podejmowania działania.

Zastosowanie narzędzi coachingowych w praktyce

Narzędzia coachingowe znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach życia osobistego, zawodowego, a także w kontekście rozwoju menedżerskiego i zespołowego. 

 • Rozwój osobisty: budowanie pewności siebie, poprawa komunikacji, radzenie sobie ze stresem, odkrywanie wartości i celów życiowych.
 • Rozwój zawodowy: awans, zmiana kariery, dbanie o work-life balance.
 • Rozwój menedżerski: poprawa wyników sprzedażowych, zwiększenie zaangażowania pracowników, wdrażanie zmian organizacyjnych.
 • Rozwój zespołu: osiąganie lepszych wyników, zwiększenie motywacji, konflikty w relacjach międzyludzkich.
 • Zdrowie: poprawa samopoczucia, redukcja stresu, zmiana nawyków żywieniowych.

Może Cię zainteresować…Rodzaje narzędzi coachingowych

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi coachingowych, zarówno uniwersalnych, jak i specjalistycznych. Wybór odpowiednich narzędzi zależy od doświadczenia coacha, specyfiki jego pracy i potrzeb klienta.

Narzędzia coachingowe uniwersalne

karty coachingowe - narzędzie coachingowe
karty coachingowe
 • Karty coachingowe i karty pracy: zestawy kart z pytaniami, zadaniami i ćwiczeniami, które stymulują refleksję i pomagają w odkrywaniu nowych perspektyw.
 • Gry coachingowe: gry planszowe lub karciane które uczą współpracy, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Kostki empatii: wspierają pracę nad poprawną komunikacją.
 • Metafory i przypowieści: historie i opowieści, które służą do zilustrowania sytuacji i pobudzają wyobraźnię.
 • Pytania otwarte i rozmowy coachingowe: nieocenione w generowaniu nowych perspektyw i rozwijaniu świadomości klienta.

Narzędzia specjalistyczne

16 motywatorów Reiss Motivation Profile
Reiss Motivation Profile®
 • Narzędzia do diagnozy potrzeb: testy psychologiczne, kwestionariusze (Reiss Motivation Profile®), ankiety, które pomagają w określeniu mocnych i słabych stron klienta oraz jego potrzeb rozwojowych.
 • Narzędzia do planowania i eksploracji celów: matryca SMART, model GROW.
 • Narzędzia do rozwoju talentów i umiejętności: programy szkoleniowe, warsztaty, symulacje, które pomagają klientowi w rozwijaniu konkretnych zachowań i umiejętności.
 • Modele psychologiczne: pomagają w lepszym zrozumieniu siebie i innych.

Coaching w różnych obszarach

Coaching zespołowy

Skupia się na budowaniu efektywnej współpracy, wzmacnianiu komunikacji i osiąganiu wspólnych celów w zespole. Wykorzystuje techniki grupowe, gry coachingowe i ćwiczenia integracyjne.

Coaching menedżerski

Wspomaga menedżerów w rozwijaniu ich umiejętności przywódczych, motywowaniu pracowników, delegowaniu zadań i podejmowaniu trafnych decyzji. Stosowane narzędzia obejmują analizę SWOT, modele coachingowe i feedback 360°.

Coaching osobisty

Koncentruje się na indywidualnych celach i potrzebach klienta, pomagając mu w rozwoju osobistym, pokonywaniu barier i odkrywaniu potencjału. Wykorzystuje m.in. pytania coachingowe, techniki wizualizacji i ćwiczenia budowania pewności siebie.

Coaching kariery

Wspiera w planowaniu ścieżki zawodowej, wyborze odpowiedniej profesji, rozwijaniu kompetencji i poszukiwaniu nowych możliwości. Stosowane narzędzia obejmują testy psychologiczne, kwestionariusze wartości i techniki wyznaczania celów SMART.

Coaching biznesowy

Skupia się na osiąganiu celów biznesowych firmy, zwiększaniu efektywności, optymalizacji procesów i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Wykorzystuje m.in. analizę otoczenia biznesowego, modele coachingowe i techniki negocjacyjne.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Akademia menedżera – kompleksowy program dla najbardziej wymagających Klientów

Badanie potrzeb i określanie celów – jak zrobić to szybko i skutecznie

Badanie Reiss Motivation Profile® jest doskonałym narzędziem do badania potrzeb i określania celów, ponieważ nie tylko odkrywa ukryte siły napędowe, ale również pomaga zidentyfikować potencjalne obszary konfliktów i wyzwań, oferując tym samym szansę na świadome i zharmonizowane działanie zarówno indywidualne ale również w zespole oraz w całej organizacji.

Zindywidualizowany plan rozwoju, który wynika z takiego badania, jest precyzyjnie dostosowany do indywidualnych potrzeb, co przekłada się na większą efektywność i satysfakcję z pracy, a także na wzrost efektywności.

Korzyści z wykorzystania narzędzi coachingowych

Coaching przynosi szereg korzyści zarówno dla jednostek, jak i firm. Do najważniejszych należą:

 • Wzrost pewności siebie i motywacji.
 • Poprawa umiejętności komunikacji i współpracy.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem i wyzwaniami.
 • Odkrywanie potencjału i talentów.
 • Wyznaczanie i osiąganie celów.
 • Wzrost efektywności i produktywności.
 • Poprawa atmosfery w zespole.
 • Rozwój kompetencji i umiejętności.
 • Większa satysfakcja z pracy i życia.

Rozwijanie kompetencji pracowników dzięki narzędziom coachingowym

Coaching z wykorzystaniem Reiss Motivation Profile® (czyli w oparciu o predyspozycje i wewnętrzne motywatory RMP) pozwala na bardziej spersonalizowane i efektywne podejście do rozwoju osobistego i zawodowego, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. 

Coaching z wykorzystaniem Reiss Motivation Profile oferuje wiele korzyści:

 1. Lepsze zrozumienie siebie – RMP pomaga osobom zrozumieć swoje motywatory i wartości, co prowadzi do głębszej samoświadomości. Ponadto umożliwia on identyfikację źródeł satysfakcji i frustracji, co wspiera ich w bardziej świadomym podejmowaniu decyzji.
 2. Personalizacja celów – coaching z wykorzystaniem RMP pozwala na wyznaczanie celów, które są zgodne z indywidualnymi motywatorami, co zwiększa szanse na ich realizację. Motywatory RMP mogą kierować osoby w stronę bardziej satysfakcjonujących ścieżek zawodowych i osobistych.
 3. Zwiększona motywacja i zaangażowanie – dzięki zrozumieniu swoich motywatorów, osoby mogą lepiej identyfikować działania i projekty, które są dla nich najbardziej angażujące. Umożliwia to stworzenie planu rozwoju, który maksymalizuje naturalną motywację i energię.
 4. Efektywne radzenie sobie ze stresem – znajomość własnych motywatorów pomaga w identyfikacji sytuacji stresowych i znalezieniu strategii radzenia sobie z nimi.

Narzędzie coachingowe czy szkolenie coachingowe?

Wykorzystanie narzędzi coachingowych pozwala na precyzyjne rozpoznanie predyspozycji, mocnych stron, talentów i kierunków rozwoju każdego pracownika. Wiedza ta może być następnie wykorzystana do tworzenia indywidualnych programów rozwoju, dopasowanych do mocnych stron i potencjału każdego z nich.

Coaching wykorzystaniem badania psychometrycznego łączy w sobie naukowe podejście do zrozumienia osobowości i motywacji z praktycznymi strategiami rozwoju osobistego.

Certyfikacja RMP Master to szkolenie coachingowe, które nie tylko pozwala odkryć siebie i swoje prawdziwe zasoby wewnętrzne, ale też nauczyć się, jak odkrywać innych i przekazywać im tę wiedzę w odpowiedni sposób.

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja RMP Master 2023

Autor: Małgorzata Burkat