Pozytywny feedback – dlaczego warto?

Feedback jest jednym z lepszych narzędzi, które pozwalają pracownikom utrzymać motywację. Pomaga im także czuć się bardziej wartościowymi dla organizacji oraz zwiększać zaangażowanie. Jakie korzyści niesie za sobą pozytywna informacja zwrotna i dlaczego warto z niej korzystać?

W niewielu firmach pozytywny feedback jest naturalną częścią pracy i ewaluacji. Zbyt często skupiamy się na negatywach i niedociągnięciach, a pozytywną informację zwrotną traktujemy jako zbędny dodatek. Uważamy, że wykonywanie pracy dobrze jest oczywiste i wychodzimy z założenia, że pochwała należy się tylko za niespotykane, odzanaczające się osiągnięcia. Dużo częściej zajmujemy się konstruktywnym krytycyzmem nie zwracając uwagi na to, że wspomniany krytycyzm to jedyne co dajemy naszym pracownikom. Jeśli postaramy się choć trochę empatyzować z naszym pracownikiem okaże się, że często jedyne, co otrzymujemy od pracodawcy to negatywne informacje dotyczące naszej pracy. Jaki jest rezultat? Pracownicy czują się niedocenieni. Nieustanna krytyka sprawia, że feedback staje się dla obu stron nieprzyjemną koniecznością. Ponadto może on obniżać samoocenę pracownika, zwiększać frustrację i stres. 

Badania dowodzą, że ponad jedna trzecia feedbacku prowadzi do spadku efektywności i jakości pracy. Ponadto ankieta przeprowadzona przez Instytut Gallupa pokazała, że tylko 27% badanych zgadza się, że feedback pozwala im lepiej wykonywać pracę. Okazuje się również, że nieefektywny feedback ma katastrofalne skutki dla całej organizacji. Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review pokazało, że pracownicy, którzy dali swoim menedżerom najniższe oceny za wysoki jakościowo feedback byli także w największym stopniu niezadowoleni z pracy, najmniej zaangażowani i nie wyrażali chęci dłuższej pracy w firmie. 

Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji? 

Badania z zakresu nauk społecznych pokazują, że pozytywny i wysoki jakościowo feedback skupia się na pozytywnych cechach, umiejętnościach, sukcesach i osiągnięciach pracowników. Okazuje się, że pozytywny feedback jest najlepszym narzędziem, by utrzymać motywację w organizacji. 

Badania pokazują, że regularny feedback wpływa nie tylko bezpośrednio na pracownika, ale także na kulturę organizacji tworząc bardziej otwarte na rozwój i naukę środowisko. Bill Gates w jednym z ostatnich wywiadów podkreślał, że każdy z nas potrzebuje feedbacku, żeby się rozwijać. W swoimm TED talku na temat ulepszania edukacji skupił się na potrzebie dobrego feedbacku dla nauczycieli. Jako nauczycieli możemy potraktować wszystkie osoby, które są w jakiejkolwiek relacji mentoringowej: kierowników czy manadżerów. 

“Potrzebujemy ludzi, którzy dadzą nam feedback. Właśnie dzięki temu stajemy się lepsi” powiedział Bill Gates

Pozytywny feedback dobrze wpływa na poczucie flow poprzez poczucie samoskuteczności. Badanie przeprowadzono na grupie 102 uczestników. Grupa eksperymentalna otrzymała pozytywny feedback po 5 min wykonywania zadania arytmetycznego, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymała żadnego feedbacku.  Poczucie samoskuteczności i pozytywne emocje były znacząco różne od grupy z negatywnym feedbackiem. Feedback wpływa również na plepszenie relacji wśród uczniów i nauczycieli. Nauczyciele, którzy używali negatywnego feedbacku tworzyli ze swoimi studentami konfliktowe relacje podczas gdy ci, którzy używali pozytywnego feedbacku kształtowali te bardziej wspierające. Ankieta przeprowadzona przez Instytut Gallupa pokazała, że 67% pracowników, których liderzy skupiali się na ich sukcesach w pracy byli bardziej zaangażowani w porównaniu do 31%, których menedżerowie koncetrowali się na negatywach. 

Na czym skupiać się dając pozytywny feedback?

  1. Skup się na pozytywnych cechach twojego pracownika – badanie przeprowadzone na ponad 1,2 milionie pracowników pokazało, że 90% z tych, których pozytywne cechy i umiejętności były podkreślane przez liderów znacznie zwiększyli efektywność swojej pracy: o 19% w zakresie sprzedaży, 7% w zaangażowaniu w pracę z klientem, 29% w zakresie przynoszonych profitów i 15% w ogólnym zaangażowaniu w pracę. 
  2. Zrekonstruuj dobrze znaną “kanapkę” – badania psychologiczne pokazują, że właściwy stosunek pozytywnej informacji zwrotnej do negatywnej to 6:1 a nie 2:1. Dopiero po usłyszeniu 6 pozytywów w stosunku do 1 negatywnej rzeczy faadback daje pracownikowi pewność siebie i pozostawia go z poczuciem satysfakcji z otrzymanej informacji zwrotnej.
  3. Otwórz się na dialog – pozytywna infromacja zwrotna może wydawać się rzeczą jednostronną. Zbyt często feedback zamienia się w monolog menedżera, a za rzadko jest dialogiem z pracownikiem.

Czy są pracownicy szczególnie wrażliwi na pozytywny i negatywny feedback? 

Warto zwrócić uwagę na motywatory naszych pracowników zanim zdecydujemy się na krytykę. Negatywna informacja zwrotna będzie szczególnie bolesna dla osób o wysokich wartościach motywatora Uznanie. Dla osób o wysokim natężeniu tego motywatora szczególnie ważna jest akceptacja społeczna i bycie docenianym. Dlatego powinniśmy dbać o pozytywny feedback dla wszystkich pracowników, ale też zwracać szczególną uwagę na osoby o wysokiej potrzebie aprobaty społecznej. 

Autor: Katarzyna Janas