6 cech pokolenia Z

6 cech pokolenia Z

Choć do generacji Z przylgnęło mnóstwo cech i przekonań, to mają raczej anegdotyczny charakter. Tak twierdzi Wikipedia uzasadniając, że w tym obszarze brakuje badań naukowych. Otóż nie! Już nie brakuje. Odkryj 6 cech generacji Z, które znalazły potwierdzenie naukowe!